[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13162
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Ophtec B.V. (Juraj Slávik)
XF2.10.3
P5744A
4723013162
Podaný
28.12.2023 12:24:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok-Pr... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
text/dali A1SZME-P5744A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_rozbor_ŠZM-PRECIZON Mon... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Decl. of Conformity (MDR) H... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Potvrdenie SUKL P5744A Prec... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Askin prehlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document PRECIZON 560 navod preklad.... Iná príloha 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
image/jpeg BE price- Precizon Monofoca... Iná príloha 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Faktura Precizon.pdf Iná príloha 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf yan-s40123-023-00679-z.pdf Iná príloha 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf DEKRA MDR CE certificate PR... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2023 Podpis Juraj Slávik
image/jpeg Štítok Precizon Monofocal 5... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.12.2023 Podpis Juraj Slávik
application/pdf Potvrdenie spravneho poplat... Iná príloha 28.12.2023 Podpis Juraj Slávik
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 29.4.2024 16:49:49
Dobrý deň, v prílohe prikladám opravený MER rozbor s funkčným odkazom a samostatne štúdiu 5. Údaj o sume 701,80 EUR bol na jednom mieste uvedený nesprávny údaj - výpočty a všetko k tomu boli v poriadku. S pozdravom Slávik
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 29.4.2024 16:49:31
Dobrý deň, v prílohe prikladám opravený MER rozbor s funkčným odkazom a samostatne štúdiu 5. Údaj o sume 701,80 EUR bol na jednom mieste uvedený nesprávny údaj - výpočty a všetko k tomu boli v poriadku. S pozdravom Slávik
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 13.3.2024 15:07:24
Dobrý deň, v prílohe posielam odpoveď na výzvu na opravu žiadosti.Časť 4. S pozdravom Slávik
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 13.3.2024 15:06:52
Dobrý deň, v prílohe posielam odpoveď na výzvu na opravu žiadosti.Časť 3. S pozdravom Slávik
Príloha: text/dali A1SZME-P5744A.dfm
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 13.3.2024 15:06:25
Dobrý deň, v prílohe posielam odpoveď na výzvu na opravu žiadosti.Časť 2. S pozdravom Slávik
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 13.3.2024 15:05:45
Dobrý deň, v prílohe posielam odpoveď na výzvu na opravu žiadosti.Časť 1. S pozdravom Slávik
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 12.2.2024 14:09:49
Rozhodnutie o prerušení konania
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 12.2.2024 14:09:29
Výzva na opravu žiadosti a príloh
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 22.1.2024 13:02:29
Dobrý deň, v prílohe posielam úradné preklady faktúr časť 3. S pozdravom Slávik
Príloha: application/pdf Document 14.pdf
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 22.1.2024 13:02:00
Dobrý deň, v prílohe posielam úradné preklady faktúr časť 2. S pozdravom Slávik
Príloha: application/pdf Document 11.pdf
Autor: Juraj Slávik - Ophtec B.V. 
Zaslal: 22.1.2024 13:00:22
Dobrý deň, v prílohe posielam úradné predklady faktúr. S pozdravom Slávik
Príloha: application/pdf Document 7.pdf