[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13161
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Eclipse Medical (Jana Poljak Oslanská)
XB6.13.1
P6863A
4723013161
Podaný
27.12.2023 10:04:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_OM... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
text/dali A1SZME_OMEGA LAA_zavádzač.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf MER_zavádzač.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CE Certificate.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CE_1434-MDD-178-2021.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf ŠÚKL_OMEGA LAA.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf štítok_OMEGA LAA.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf Ftaláty+preklad.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf IFU_SK_Omega LAA.pdf Iná príloha 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Poljak Oslanská - Eclipse Medical 
Zaslal: 5.1.2024 12:05:10
Potvrdenie o úhrade