[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13160
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Eclipse Medical (Jana Poljak Oslanská)
XB6.13
P6863A
4723013160
Právoplatný
27.12.2023 9:58:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_OM... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
text/dali A1SZME_OMEGA LAA_oklúzor.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf MER_OMEGA LAA_oklúzor.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CE Certificate.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf CE_1434-MDD-178-2021.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf ŠÚKL_OMEGA LAA.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf štítok_OMEGA LAA.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf Ftaláty+preklad.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf IFU_SK_Omega LAA.pdf Iná príloha 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf EIJ-D-20-00552_Wilkins.pdf Iná príloha 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf Tzikas.pdf Iná príloha 27.12.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_13160.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 2.4.2024 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11982 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.3.2024 14:01:44
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Jana Poljak Oslanská - Eclipse Medical 
Zaslal: 5.1.2024 12:04:26
Potvrdenie o úhrade