[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13158
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Axio Biosolutions PVT. LTD. (Libor Urban)
A8.13.3.2
A5320A
4723013158
Právoplatný
28.12.2023 18:21:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
text/dali A1ZPE_A5320A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 25.12.2023 Podpis Libor Urban
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok_A53... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 25.12.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf Vyhlásenie MER_A5320A.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.12.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf ŠÚKL kód_A5320A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.12.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf Axio_Declaration letter - L... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.12.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf MaxioCel IFU - EU - 22.04.2... Iná príloha 25.12.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf Ceny v EU_A5320A.pdf Iná príloha 25.12.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf Declaration of Conformity M... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.12.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf MX1010.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.12.2023 Podpis Libor Urban
image/png IMG_5271-removebg-preview.png Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.12.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf EC Certificate Maxiocel.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf EC Design Certificate Maxio... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.12.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf Potvrdenie o platbe_návrh 1... Iná príloha 28.12.2023 Podpis Libor Urban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12026 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky