[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13157
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Minta Medical Ltd. (Ing. Bibiána Šikulajová)
XD13.2
P5878A
4723013157
Právoplatný
28.2.2024 15:32:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf CE 60792 EXPIRY 2024.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf CE 558672 (9) EXPIRY 2024.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC Minta Gabi Electrodes_p... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DOC_ MINTA RF ELECTRODES.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf 2020_10_08_Electrodes_signe... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 22.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL vystup Minta Medical E... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 22.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FTALATY.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 22.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document INOMED 1-2_Elektródy.docx Iná príloha 22.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok_MYZ_P 58... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 27.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 27.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP_RF CHB.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf správny poplatok ID 13157.pdf Iná príloha 31.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_13... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2024 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2024 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document odpoved na vyzvu_M.Gabi.docx Iná príloha 28.2.2024 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP_Minta Medical_RF e._... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2024 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13157.pdf 26.2.2024 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11997 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.3.2024 11:08:59
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Minta Medical Ltd. 
Zaslal: 15.1.2024 0:02:40
Nezohľadňovaný
prikladáme nové MER