[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13154
A4ZCHZP - Žiadosť o zmenu charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok
Covidien llc (Vladimír Mičieta)
K9.9.6
K94789
4723013154
Podaný
22.12.2023 12:10:00

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A4ZCHZP_zmena charakteristi... Žiadosť o zmenu charakteristík podskupiny 22.12.2023 Podpis Vladimír Mičieta
text/dali A4ZCHZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A4/ZCHZP pre DaLi 22.12.2023 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf IFU Shiley NCF, PCF, PLCF.pdf Iná príloha 22.12.2023 Podpis Vladimír Mičieta
application/pdf IFU4UN65A-20170208.pdf_4UN6... Iná príloha 22.12.2023 Podpis Vladimír Mičieta
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Vladimír Mičieta - Covidien llc  
Zaslal: 7.3.2024 12:37:46
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladá potvrdenie o uhradení poplatku za predpokladanú spotrebu ZP/ID13154
Autor: Vladimír Mičieta - Covidien llc  
Zaslal: 12.2.2024 10:34:51
Dobrý deň, prikladám MER//ID 13154
Autor: Vladimír Mičieta - Covidien llc  
Zaslal: 5.1.2024 12:30:08
Dobrý deň, prikladáme potvrdenie o uhradení správneho poplatku//ID13154