[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13148
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MEDACTA International S.A. (PharmDr. Tatiana Garella)
XC1.7
P6966A, P6967A, P6968A, P6969A, P6970A, P6971A
4723013148
Rozhodnutý 1.st
16.2.2024 15:32:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER - predkladanie SZM+komp... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC CoCr Heads.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC MPact.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC Quadra, AMISTem.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC Screws.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC Versafitcup CC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DoC Versafitcup liners.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf CE certifikat MED 29022A.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf CE certifikat MED 29022D.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Navod na pouzitie TEP bedrá... Iná príloha 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny v EU.pdf Iná príloha 22.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 29.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf 13148 odpoved vyzva 2024-2.pdf Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 16.2.2024 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13148.pdf 12.2.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Zuzana Gereg, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 5.3.2024 7:12:30
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z. z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 13148. Termín: 14. 03. 2024. Čas: 12:25 hod. Miesto: MZ SR
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - MEDACTA International S.A. 
Zaslal: 16.2.2024 15:32:21
Dobrý deň, dovoľujeme si vložiť odpoveď na výzvu. T.Garella