[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13145
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic CoreValve LLC (Jana Vadovičová)
XB6.19.3
P6702A
4723013145
Právoplatný
12.2.2024 15:47:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XB6.19.3 Evo... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 22.12.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf EU MDR Declaration of Confo... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok Ev... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 22.12.2023 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 22.12.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf 2266996TD02.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf 2266996CE02.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf IFU_M004016C001DOC1_RevA_vi... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.12.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠUKL kod Evolut FX.docx Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 22.12.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf M003795CDOC1_C.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 22.12.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf Evolut FX_Declaration_Lette... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 22.12.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/pdf evolut-fx-product-specs.pdf Iná príloha 22.12.2023 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Ev... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 12.2.2024 Podpis Jana Vadovičová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 12.2.2024 Podpis Jana Vadovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XB6.19.3 Evo... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 12.2.2024 Podpis Jana Vadovičová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13145.pdf 12.2.2024 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12008 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic CoreValve LLC 
Zaslal: 19.1.2024 9:16:51
Dobrý deň, posielam šifrovaný výstup k žiadosti//ID13145
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic CoreValve LLC 
Zaslal: 19.1.2024 9:15:43
Dobrý deň, posielam aktuálnu žiadosť//ID13145. Ďakujem
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic CoreValve LLC 
Zaslal: 18.1.2024 16:42:38
Dobrý deň, posielam potvrdenie o uhradení správneho poplatku za predpokladanú spotrebu ŠZM//ID13145
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic CoreValve LLC 
Zaslal: 5.1.2024 12:54:00
Dobrý deň, prikladáme potvrdenie o uhradení správneho poplatku//ID13145
Autor: Jana Vadovičová - Medtronic CoreValve LLC 
Zaslal: 22.12.2023 14:55:35
Prikladáme údaje o EU referenčnej cene