[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13135
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Paul Hartmann AG (Ing. Libor Schneider)
A8.13.1.2
A6544A
4723013135
Podaný
6.2.2024 10:39:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A6544A Kompres Zetuvit Plus... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 20.12.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A1ZPE_A6544A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 20.12.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Komparator A6544A Kompres Z... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 20.12.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf DoC_MDR_Zetuvit Plus Silico... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 20.12.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf SUKL kod_Zetuvit_A6544A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 20.12.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf fs_4139080.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 20.12.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Ftaláty_Zetuvit_A6544A.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 20.12.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Zdroj cien CZ DE.pdf Iná príloha 20.12.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Technical Data Sheet ZPSB.pdf Iná príloha 20.12.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf EC_Cert_Class IIa,b_MDR_G10... Iná príloha 20.12.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf IFU_181122.pdf Iná príloha 20.12.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoved na vyzvu.docx Iná príloha 6.2.2024 Podpis Ing. Libor Schneider
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13135.pdf 2.2.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 5.3.2024 12:32:41
Nezohľadňovaný
oprava MER
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 13.2.2024 8:59:51
nová žádost - soubor dfm
Príloha: text/dali A1ZPE_A6544A.dfm
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 13.2.2024 8:59:16
nová žádost - soubor xlsm
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 13.2.2024 8:57:29
nové MER
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 29.1.2024 9:28:50
Nezohľadňovaný
potvrzení platby - doplatek
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 21.12.2023 8:55:00
potvrzení o platbě
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document platba.docx