[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13129
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Zhende Medical Co., Ltd. (MVDr. Jan Falhar)
F4.5
F5480A
4723013129
Právoplatný
29.12.2023 13:16:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
image/png platba 4723013129.png Iná príloha 28.12.2023 Podpis MVDr. Jan Falhar
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok_All... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 29.12.2023 Podpis MVDr. Jan Falhar
text/dali A1ZPE_F5480A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 29.12.2023 Podpis MVDr. Jan Falhar
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER - vyjadrenie k predklad... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.12.2023 Podpis MVDr. Jan Falhar
application/pdf DoC_2022100_2022200_2022300... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis MVDr. Jan Falhar
image/png ŠUKL_kod_2022300_Ally_Wafer... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.12.2023 Podpis MVDr. Jan Falhar
application/pdf Label_2022300_Ally_Wafer Ex... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.12.2023 Podpis MVDr. Jan Falhar
application/pdf CONFIRMATION Phtalates Ally... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.12.2023 Podpis MVDr. Jan Falhar
application/pdf IFU_2022300_Ally_Wafer Exte... Iná príloha 29.12.2023 Podpis MVDr. Jan Falhar
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet doklad o ceně CZ_ZPSCAU_202... Iná príloha 29.12.2023 Podpis MVDr. Jan Falhar
application/pdf doklad o ceně FR_2022300_Al... Iná príloha 29.12.2023 Podpis MVDr. Jan Falhar
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyhlasenie o cenach_2022300... Iná príloha 29.12.2023 Podpis MVDr. Jan Falhar
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12030 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky