[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13125
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Inomed Medizintechnik GmbH (Ing. Bibiána Šikulajová)
XD13.2
P5464A
4723013125
Právoplatný
28.2.2024 15:45:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Certificate E Annex II 0554... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 19.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC Inomed Cannulas_preklad... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 19.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf DoC Instruments and Cannula... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 19.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Inomed RF Cannula_240100_ja... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 19.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf Inomed RF Cannula_240154_ja... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 19.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SUKL vystup Inomed cannulas... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 19.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FTALATY.docx Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 19.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf SK_IFU_D010352_TC_Pain_Elec... Iná príloha 19.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok_IOM_P 54... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 27.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 27.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP_RF CHB.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/pdf správny poplatok ID 13125.pdf Iná príloha 31.12.2023 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_13... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2024 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2024 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP_IOM_kanyla_opravené.... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2024 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document odpoved na vyzvu_kanyla, ne... Iná príloha 28.2.2024 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13125.pdf 26.2.2024 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12013 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.3.2024 11:09:58
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Inomed Medizintechnik GmbH 
Zaslal: 15.1.2024 15:43:14
prikladáme doplatenie správneho poplatku
Autor: Ing. Bibiána Šikulajová - Inomed Medizintechnik GmbH 
Zaslal: 15.1.2024 0:05:45
prikladáme nové MER