[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13121
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: (Mgr. Denisa Miškovičová)
XH1
P6877A
4723013121
Podaný
29.12.2023 10:38:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-KD-655.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
text/dali A1SZMN_novy riadok-KD-655.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER-KD-655.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Certifikát OLYMPUS Japonsko... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Certifikát OLYMPUS Japonsko... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Z001_KD-655L_EU-DoC_1.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf ŠUKL_P 6877A-Nôž elektrochi... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf štítok-KD-655L.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf štítok-KD-655Q.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf štítok-KD-655U.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
image/jpeg dualknife.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf DualKnife J_Brochures and F... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Návod-SK-8603691-KD655Q,R,L... Iná príloha 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Jung.pdf Iná príloha 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Doklad o platbe VS 47230131... Iná príloha 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.5.2024 10:02:27
Rozhodnutie o prerušení konania
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.5.2024 10:01:50
Výzva na opravu žiadosti a príloh
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 15.2.2024 16:44:30
Nezohľadňovaný
Dovoľte nám doplniť šifrovaný výstup z finálnej žiadosti A1/SZMN pre DaLi
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 15.2.2024 16:44:05
Nezohľadňovaný
Dovoľte nám doplniť finálnu žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 15.1.2024 14:06:24
Dovoľte nám priložiť overiteľný zdroj údaja o cene zdravotníckej pomôcky v EU
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 15.1.2024 14:06:09
Dovoľte nám priložiť overiteľný zdroj údaja o cene zdravotníckej pomôcky v EU
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 15.1.2024 14:05:54
Dovoľte nám priložiť overiteľný zdroj údaja o cene zdravotníckej pomôcky v EU
Príloha: application/pdf Faktúry-EN_SK.pdf
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 15.1.2024 14:05:32
Dovoľte nám priložiť overiteľný zdroj údaja o cene zdravotníckej pomôcky v EU
Príloha: application/pdf Faktury.pdf