[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13119
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: (Mgr. Denisa Miškovičová)
XH1
P6876A
4723013119
Podaný
29.12.2023 10:29:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-EndoLoop... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
text/dali A1SZMN_novy riadok-EndoLoop... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER-Klipy - EndoLoop.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Certifikát OLYMPUS Japonsko... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Certifikát OLYMPUS Japonsko... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Doc-HX-400U-30- (MDD).pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf ŠUKL_P 6876A-Zariadenie na ... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf štítok-HX-400U-30.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
image/jpeg HX-400U-30__single-use-scop... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Návod-SK-066989-HX400U-30.pdf Iná príloha 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf White.pdf Iná príloha 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Doklad o platbe VS 47230131... Iná príloha 29.12.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 26.3.2024 9:40:02
Nezohľadňovaný
Dovoľte nám doplniť relevantný literárny zdroj
Príloha: application/pdf kim2018.pdf
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 26.3.2024 9:39:08
Nezohľadňovaný
Dovoľte nám doplniť odpoveď na výzvu
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 26.3.2024 9:38:31
Nezohľadňovaný
Dovoľte nám doplniť upravený Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 28.2.2024 14:55:32
Rozhodnutie o prerušení konania
Autor: Mgr. Dominika Kozaitková, MBA - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 28.2.2024 14:54:55
Výzva na opravu žiadosti a príloh
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 15.2.2024 16:47:25
Nezohľadňovaný
Dovoľte nám doplniť šifrovaný výstup z finálnej žiadosti A1/SZMN pre DaLi
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 15.2.2024 16:47:00
Nezohľadňovaný
Dovoľte nám doplniť finálnu žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 15.1.2024 14:10:28
Dovoľte nám priložiť overiteľný zdroj údaja o cene zdravotníckej pomôcky v EU
Príloha: application/pdf Faktúry-EN_SK.pdf
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 15.1.2024 14:10:01
Dovoľte nám priložiť overiteľný zdroj údaja o cene zdravotníckej pomôcky v EU
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 15.1.2024 14:09:45
Dovoľte nám priložiť overiteľný zdroj údaja o cene zdravotníckej pomôcky v EU
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: 
Zaslal: 15.1.2024 14:09:32
Dovoľte nám priložiť overiteľný zdroj údaja o cene zdravotníckej pomôcky v EU
Príloha: application/pdf Faktury.pdf