[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13117
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Paul Hartmann AG (Ing. Libor Schneider)
A8.13.1.2
A89898, A89899
4723013117
Právoplatný
15.12.2023 13:24:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie_ZetuvitPlus... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 15.12.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A2ZNZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 15.12.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11958 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky