[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13113
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Zuzana Kordošová Horská)
A1.1.1, A1.1.2, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A2.1, A2.2, A3, A4.1.1, A4.1.2, A4.2.1, A4.2.2, A5.1, A5.2, A5.3, A6.2, A6.3, A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, A7.5, A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.2.1, A8.2.2, A8.3.1, A8.3.2, A8.3.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.2, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A8.10.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.15.1, A8.15.2, A8.16.1, A8.16.2, A8.16.3, A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5, A8.17.6, A8.18.1, A8.18.2.1, A8.18.2.2, A8.18.3.1, A8.18.3.2, A8.19, A8.19.1, A8.19.2, A8.19.3, A9, A11.1, A11.2, A12, A13.2, A14, A15, B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6.1, B6.2, B7, B8, B9, B10.1.1, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B10.2.1, B11, D1.1, D1.2, D3.1, D3.2, D4, D5, D6, D8, D9, D10.1.1, D10.2.1, D10.2.1.2, D10.2.2, D10.2.6, D10.2.7, D11.2, D11.3, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D13.1, D13.2, D14, F1.1.1, F1.1.2, F1.1.3, F1.2.1, F1.2.2, F1.2.3, F1.3, F1.3.1, F2.1.1, F2.1.2, F2.1.3, F2.2.1, F2.2.2, F2.3.1, F2.3.2, F2.4.1, F2.4.2, F3.1, F3.2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2, F4.3, F4.4, F4.5, F4.6, F4.7, F5, F6.1, F7.1, F7.2.1, F7.2.2, F7.2.3, F7.2.4, F8, F9, F10, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, G1.1, G1.2.1, G1.2.2, G1.3, G2.1, G2.2, G3.1.1, G3.1.2, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2, G5.1, G5.2, G5.3, G6.1, G6.2, G6.3, G8.1, G8.2.1, G8.2.2, G8.3.1, G8.3.2, G8.3.3, G8.3.4, G8.3.5, G8.3.6, H1, H2, J1.2, J2, J3, J4.1.1.1, J4.1.1.2, J4.1.2.1, J4.1.2.2, J4.2, J4.3.1.1, J4.3.1.2, J4.3.2.1, J4.3.2.2, J4.3.3.1, J4.3.3.2, J4.3.3.3, J4.3.3.4, J4.3.4, J4.3.5.1, J4.3.5.2, J4.3.5.3, J4.3.6, J4.5.2, J4.5.3, J4.5.4, J4.5.5, J5.1.1, J5.1.2, J5.2.1, J5.2.2, J5.2.3, J5.3.1, J5.3.2, J5.3.3, J5.4, J5.5.1, J5.5.2, J5.6, J6.1.1, J6.1.2, J6.1.3, J6.2.1.1, J6.2.1.2, J6.2.2.1, J6.2.2.2, J6.2.3, J6.3.1, J6.3.2, J6.3.3, J6.4.1, J6.4.2, J6.5, J6.6, J6.7, J6.8, J7.1, J7.2, J8.1, J9, J11.1.1, J11.1.2.1, J11.1.2.2, J11.1.2.3, J11.2, J13.1, K1.1, K1.2, K1.3, K1.4, K1.5, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4, K2.5, K2.6, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.5, K7.1, K8.1, K9.2, K9.3, K9.5.2, K9.6.1, K9.6.2, K9.6.3, K9.7, K9.8.1, K9.8.2, K9.8.3, K9.9.1, K9.9.2, K9.9.3, K9.9.4, K9.9.5, K9.9.6, K9.10.1, K9.10.2, K9.10.3, K9.10.4, K9.11.1, K9.11.2, K9.11.3, K9.11.4, K9.12.1, K9.12.2, K9.12.3, K9.13.1, K9.13.2, K9.14, K10, L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2.1, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.1, L9.2, L10, L11.1, L11.2, N1.2, N1.3, N1.4, N4.1, N4.2, N5.1, N5.2, O5.1.1, O5.1.2, O5.2.1, O5.2.2, O5.3, O6.1.1, O6.2
L81513, L81511, L81512, D90388, A95666, A95665, J70605, L81519, A23307, L81518, L78563, L68416, J30607, J60030, J78524, B66160, B66158, B72665, B66159, B66161, B21356, B21352, B58717, B66156, B21353, B21351, D58788, D68492, D58793, D58792, D58789, D84609, D70962, D76989, D72302, J69940, G86503, A91701, A91702, A84283, L70082, L68730, A26347, A30402, A94832, L71229, A84285, A84282, B76204, B83351, B76203, B91792, B91793, B91791, B82381, B82382, B82380, J64800, O56541, F40171, F37786, L83698, A92716, A84099, A84098, A84097, A84096, A84100, J80986, J80850, N52875, A84284, A36317, A86445, F71715, F71722, F32933, F32887, F32935, F32885, F32888, F32936, F32931, F40196, F40199, F32879, L37772, K96409, L65377, L96443, K65350, K65349, K65351, K77204, K65352, K83452, K88571, K82744, J28033, A91587, A91588, A90636, A90637, A90640, A91590, A91592, A91589, A93742, A93744, A93743, A91591, A92384, A92385, A96419, A92383, A92386, A89401, A95784, A95785, A95783, A90639, A93737, A90638, A90028, A82445, A89370, L28408, L28409, L77917, J95521, A89991, F87553, A75133, A74663, A89036, A94580, A94579, A74997, A74661, A75130, A75000, A75007, A75008, A74999, A52623, A52621, A52627, A52626, A91959, A91958, A17415, A17416, A69447, A69449, A69445, B59713, B59714, B59715, B59716, B59719, B59720, B59721, B59717, B59718, B93098, B93097, B93096, B93099, B71597, B71598, B59703, B59702, B59697, B59696, B59701, B59700, B83435, B83434, B83433, B93202, B83430, B83429, B83432, B83431, B59699, B59698, B71594, B83426, B71750, B71593, B83428, B86460, B86461, B71592, B83427, B59724, B59723, B59722, B59725, B71751, B71603, B71602, B71601, N81191, K69339, L83704, L84740, L76760, A96420, G79787, G79788, G79786, G79785, G93682, G86506, G83622, G83623, G83624, G83625, G96301, G93683, G93684, D78786, B21361, B53155, B72668, B72669, J22122, J22123, J1080A, J1086A, J83654, J98533, J90205, J89432, J1846A, J1082A, J99347, J76519, G1941A, G1942A, J98525, J22116, J22117, J70791, J53675, J53677, J76650, J76564, J83655, J89435, J89437, J1392A, J1844A, J1083A, J1084A, J1085A, G92251, J90206, J1391A, J1845A, J69589, J1081A, J91403, J91406, J83568, J83570, J83571, J39792, J39793, J39794, J39795, J39796, J39797, J22160, J70785, J76482, J76476, J90865, J56583, J69590, J89440, J76435, J76445, J91408, J76443, J76448, J98532, J90207, J1393A, K68336, K20506, K20505, K20504, K85808, K85809, K20348, K20347, K92363, K20346, K92362, K94236, K92060, K22145, K52943, K52946, K20106, K39092, K39096, K39095, K97346, K58032, K69307, K76935, K92187, K92185, K94262, K94263, K79022, K87958, K76936, K87957, K85667, K28440, K28441, K91262, K85168, K85169, K85170, K94036, K86978, K90694, K58434, K37770, K37769, K59890, L60884, O56545, O23784, D38381, D29276, D29277, D31178, D31179, D31180, J40006, J40005, J21005, J21006, J21007, J21008, J21009, J40002, J40003, J40001, L69907, K60791, A83670, A83668, A83667, O56519, O56520, A82329, A95968, A82294, B21036, B21035, B21034, F93414, F93416, L81791, L83111, L72057, L83112, L83113, J60611, J28292, J60610, J28020, J60609, J28291, L69905, L69906, J60212, A83234, L70076, A37947, K86979, B84629, B84632, B84627, B84628, J88898, A25896, A79271, A79266, A79272, A79291, L69850, L76763, L37773, L91769, L96951, L98344, L81917, L53904, L81918, L88563, L69321, L91762, L94293, L94294, L88244, L94241, L91763, L97824, L81916, L88877, L88433, L88434, L97825, L81915, L91764, L88435, L89357, L90101, L39557, L82431, L94246, L94244, L94245, L94288, L94290, L94291, L91760, L93143, L5662A, L93722, L93721, L94242, L94243, L93566, L93565, L93567, L91264, L93563, L89358, L52999, L89880, L89884, K98981, F40882, L65375, L65374, K71333, L65373, J28054, D74238, K79796, J70589, K69299, L41646, L83699, F40191, F40190, F40192, J70591, J70592, J70593, L41645, J85393, J39134, K58038, D80720, D83693, D79076, B40075, B40076, B40077, B40078, B35691, B35693, B40084, B40085, B40086, B35686, B40088, B40089, B40090, B87605, B88897, B89453, B87604, A86968, A68774, A68775, A68776, K79795, A85746, A85747, A85748, A94188, A94880, A94887, A94888, A94195, A94196, A94197, A94198, A94194, A91639, A91640, A91641, A91642, A91643, A70029, A94191, A94193, J68651, L80701, D91494, D91491, D91493, D91492, F22178, F22190, F41480, F76889, F76890, F76900, F76891, F76899, F76896, F76897, F76892, F76910, F76911, F76912, F76909, F76901, F76908, F41470, A89309, A89310, A88252, L53903, J70594, F94276, G70874, B73894, B73893, B21038, B59851, B79961, B79958, B79957, B91301, B21041, B59848, B21037, B59849, B59850, B90993, B60690, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B96379, B69200, B93679, B93678, B69199, B2764A, B91303, B91302, B69202, B82901, B82900, B69201, B96735, B79952, B79951, B79950, B90994, B79955, B79954, B86379, B86380, B90997, B86378, B90995, B90996, B21039, B70574, B57986, B57985, B73895, B86377, B73891, B73890, B73889, B73892, A82679, A81145, K71334, L65698, K28413, L89869, K70130, D28129, J1197A, J93080, J93077, J93078, J70156, J39106, J58432, J58433, J90243, J90241, J28040, L72461, K69294, K85167, K31237, K94053, K92200, K81923, F89778, J70585, L70080, A76828, A76829, B57987, B82902, B57988, B82903, J31499, J70581, J31482, J31493, J31492, J31498, J31484, J31496, K65359, K65360, K39551, K71336, B40108, F40165, L65383, K73082, J78499, J39143, J39139, J39140, K92350, K92348, K92655, J39121, J39132, F75605, B40789, B40790, B40791, B40786, B40787, A94692, A84286, L69908, B92992, B73334, B73333, B73335, B80014, B80015, B73340, B73341, G86384, G86385, G86386, G86387, G86388, J86886, J86406, J70596, J70595, J60092, L69845, B90211, B95288, B90209, B90210, B96015, B96014, B90212, J78502, J81787, J35003, J78504, H65358, H20007, H65356, H65357, H65354, H65355, H83644, H0232A, H53711, H93476, H83645, H92640, H83642, H83643, H83651, H83653, H83647, H83646, H83652, H83649, H83648, H83650, H93474, H52641, H92641, H52640, H52639, F96462, F96463, F96464, F96468, F96469, F96470, F96465, F96466, F96467, F92943, F92944, F92941, F92942, F95745, F95746, F93147, F93148, F94734, K21840, L70429, L76756, L70428, J28009, J28293, J60544, J60545, N80343, A93886, A93887, A93888, A95857, A23213, A23211, L68407, K68589, K81445, J89514, A94497, A94498, F2129A, F89781, K90401, K90403, D75029, D85805, D84110, J79199, K92584, K92583, J34327, J28053, J89448, J28029, J83501, J6084A, J26239, J27830, J27832, B35719, B35717, A64788, A83666, A83665, F72346, F71727, F71728, F71726, F74324, F74320, F74318, F74319, K65523, A96423, A96424, A96421, A96422, K65347, K39555, D45780, L69139, A38699, A38697, A38698, A83028, A25057, A25058, A50238, A57024, A57022, A57023, A57031, A57028, A57029, L72049, A83027, A94820, A5156A, A86646, A2534A, A0316A, A0119A, A2201A, J2553A, J1075A, J1076A, J2125A, J99729, J99730, A4564A, A96819, A4563A, A92180, F93441, A96778, J0605A, A77025, B98017, B98018, J84873, J81781, J81782, J69919, J69920, J83490, J86972, J86973, J86974, J87656, J87657, J73154, J60236, J86971, N98605, N98606, D85650, D98852, D0497A, D0496A, D92824, D92823, D92302, D1390A, D90102, D94612, D96351, D0834A, D99111, D99112, D99113, D4623A, D76986, D90812, D94210, D92963, D87158, D88835, D88831, J94774, J39791, J91331, J32669, J32672, J90580, J92097, J92098, J94034, J90860, J98535, J97826, J58512, J58511, J73145, J73146, A37302, A37303, A37308, A37310, A37309, A37307, A22955, A22951, A22950, A22953, A28812, A38870, A17418, A81789, N75736, N75729, N75726, J37430, N87683, N59886, J72481, D90643, J80265, J88673, J87427, J1128A, A92465, A92466, A92467, A92469, A92468, A21640, A21641, A59449, A36917, A36911, A36913, A59457, A79744, A79743, A79749, A79750, A21869, A60794, A21873, A21870, A21874, A21871, A21875, A21876, A60792, A21872, A21868, A60793, A23309, A23318, A23305, A23303, A97379, A92489, A1884A, A21646, A21645, A37705, A37704, A39345, A76422, A85816, A85817, A85819, A85821, A85822, A85827, A85830, A85831, A85825, A85828, A85833, A85836, A76419, A76420, A76417, J87157, A95324, A95325, A95322, A95323, A21891, A21892, A21889, A21890, A22148, A22149, A22147, A22307, A22308, A21060, A21901, A21902, A21903, A21900, D98445, D99951, D98176, D98177, D98179, D98178, D92801, D92802, D92958, D0513A, D1945A, D1200A, D88843, D88844, D91980, D88841, D88842, D93833, D93832, D93831, D85178, D85179, D85180, J71248, J71247, J79197, J76582, A26351, B85744, B85745, B91749, B91748, B88896, B88895, B85743, B85742, B93182, B85741, B93181, B85740, B91750, D96729, D95585, D95586, D0636A, A97785, A21011, A21013, A21012, K68587, K68588, K72241, N87680, N87681, D77012, D75953, D78791, A86645, D93590, D1669A, D89736, D89737, F40166, L69875, L69876, L69877, B41567, B41565, A84122, A84121, K79801, A26650, A26651, A26762, A26649, A26655, K58799, K58798, K94791, K37966, K90286, K90283, K90287, B88035, B88036, B88037, B3957A, B3956A, B3954A, B3609A, B3607A, B3608A, B91009, B91010, B95065, B95066, B97040, B97038, B97039, B98011, D94333, J85159, A97495, A83308, A83311, D36885, G1199A, J22129, J74062, J53694, J53695, L91355, L91861, L93729, L96926, A25908, J60262, J28047, J28049, J28050, A3491A, A3490A, A3489A, A96818, A96817, A96786, A39717, A1139A, A1140A, A1142A, A1141A, A1143A, A99489, A99488, A99491, A99487, K70142, K90635, K81176, K91789, K93987, K89792, B84612, B84617, B84622, J52711, K81571, K81073, K81572, J37414, K91269, L94255, L89387, K94257, J28018, J28015, F94277, F6138A, F3340A, F0235A, F0236A, F89785, F89784, F89786, A92717, A92715, A92713, A4491A, A4489A, A95657, A96506, A3494A, A95523, A95524, A73749, A1256A, A3562A, A3563A, A94881, A1838A, A1839A, A1840A, A98277, A89402, A89369, A4347A, A4348A, A4349A, A4344A, A4343A, A94360, A94363, A95267, A95268, A3851A, A95271, A95275, A95276, A94942, A79292, A95529, A95531, A95534, A95841, A99062, A99063, A99064, A99065, A99060, A99061, A99066, A1863A, A1870A, A75077, A0505A, A0506A, A0507A, A0504A, A0510A, A0509A, A0511A, A1893A, A1891A, A99921, A99922, A0181A, A1861A, A95811, A95574, A95577, A95576, A85824, A95806, A95805, A1743A, A1742A, A88087, A3759A, A3760A, A3761A, A3758A, A1655A, A1653A, A1654A, A1659A, A1658A, A1656A, A2559A, A2560A, A2556A, A2557A, A2558A, A98386, A98387, A0403A, A98388, A0404A, A98389, A98385, A98384, A2626A, A1789A, A1790A, A1791A, A1792A, A1793A, A0330A, A0331A, A0332A, A0333A, A0334A, A0335A, A0336A, A0337A, A3227A, A3226A, A3229A, A3230A, A3690A, A3692A, A98154, A2660A, A2656A, A2657A, A2658A, A2659A, A80112, A2653A, A2654A, A92903, A92905, A92904, A92908, A92909, A92907, A92917, A92913, A92912, A92915, A92916, A92918, A92893, A92920, A92921, A92922, A92923, A84446, A84448, A84441, A84443, A87968, A87969, A87535, A87967, A23465, A97549, A97551, A97552, A5972A, A5973A, A5974A, A5975A, A5976A, A89976, A84287, A93499, A93500, A93501, A93502, A4495A, F41197, K69434, J58379, D90696, D91979, D99670, D95305, D88704, D88705, D74239, D92826, D98444, K90289, A68263, A68264, A68262, K92629, J39120, J79191, J71246, J71249, J1190A, J1194A, J83500, J79194, J39122, J1193A, J79192, J39128, J39129, J79201, J79195, J39131, J79193, J1192A, J1191A, J39123, J39133, J39119, J39126, L81807, J39137, J87658, J83504, J83502, J86976, J79202, J39142, G36824, G36819, G67999, G68000, G68001, G67998, G36818, G29735, G36817, G36823, G30922, J29736, G29741, G29738, J29737, G29734, G29733, G29732, G30920, G77667, G77666, G77665, G77661, G77662, G77663, G77664, L88494, L93727, L95736, L65550, K92201, J78496, J69949, J81774, J37427, N86911, N86912, N86914, N86908, O56527, O56528, O56530, O56523, O56524, O56525, O56529, O56522, O76783, O76785, O56562, O56558, O56559, O56560, O56561, J70132, K37803, K92058, K92059, K37799, K37796, K96604, K37801, K96605, K37797, K37802, K37798, K90689, K90690, K90874, K37800, B84067, B84068, B84069, B84070, B84074, B84075, B84077, B84078, B84079, J81773, J69916, J86317, J79925, J87654, J87655, J39118, J81778, J83703, K96598, K96597, K2809A, K1201A, K94281, K4806A, A94215, A77445, A77446, A90083, A90084, A90085, K96593, K94280, K96594, K96596, K98667, K0297A, K99631, K91386, K91388, K98815, A77447, A4834A, A83300, A83301, A83299, K90261, K82303, K98979, K88245, K70369, K94347, K88568, K97827, K91920, K91272, K89015, K93573, K58347, K91241, K91240, K90692, K58346, G74402, G74403, G74400, G74401, G59878, G59876, G59880, G59877, J88672, J88671, J88670, J88669, J85102, J85101, G85104, G85106, G87633, G59883, G59882, G59881, G59875, G59879, G27223, G27182, G27225, G27224, L88431, L88432, A4920A, A35746, A35744, A35745, A35748, A20706, A35742, A20704, A35741, G79891, G79890, G79887, G79889, G79888, G79884, G79886, G79885, G83678, A82759, A82760, A82761, A82762, A82758, A72994, A72990, A72992, A72996, A79737, A79735, A79739, A79733, A88254, A73011, A73013, A73009, A73007, A91621, A91623, A91617, A73017, A73019, A73015, A73861, A73022, A73021, A23464, A23462, A23463, A92167, A84447, A84440, A84444, A80931, A80922, A80923, A80924, A80925, A80926, K70449, K70458, A89559, A89560, A89561, A89562, A89563, A89564, L70430, L39697, L69853, L37762, A73730, D41410, D29725, D29726, L75060, L75061, L75062, G79883, G79882, B70987, B28787, B28785, B28783, B70993, B70992, B70991, B81040, B35286, B28792, B28794, B35289, B20703, B20702, B35288, B39457, B39459, B39458, B87623, B87625, B87627, B23355, B23356, B81152, B81151, B81150, B81153, B86220, B30645, B30644, B30642, B30646, B30647, B28061, B30639, B28059, B30640, B68964, B53320, B53317, B53318, B96403, B53319, B95242, B93637, B93636, B95245, B95244, B95243, B32773, B68965, B65961, B65960, B92064, B70308, B70307, B70310, B70309, B92065, B81155, B81154, B81159, B81158, B81157, B35292, B35291, B20701, B35290, B28802, B28801, B28800, B70995, B70994, B23357, B23358, B23359, B20711, B77597, K39979, O23799, O23800, O23801, O23802, O23803, O23804, L81790, D91485, L69844, N95197, N96512, N5741A, N5742A, N5743A, N5745A, F40162, A1247A, A1248A, A1250A, A1249A, K95078, K94260, K94259, K94254, K94252, K94253, K99231, K99232, K99233, K91242, K91243, J0751A, A95141, K92585, J39983, J39984, J39985, J28295, K65536, A77441, A90079, A91512, A93691, K39093, F93020, F93021, F93022, J76518, J76533, J76541, J76561, J36967, J40963, J40964, J40965, J40955, J40956, J40957, J40958, J40959, J40960, J40961, J40962, J76469, J76467, J76460, J76525, G41623, G95396, G41618, G98231, G41617, J76592, J76451, G88143, G98230, J25950, G70880, G88361, G88363, G94283, G88362, K59885, K31236, K1832A, K85132, K96648, K96650, K96651, K96649, K96647, B71829, N80341, N80342, N80345, N80344, J53403, J79200, J22124, J22125, J22126, J53693, J22130, J22131, J22132, J58376, J79190, J22127, J22128, J58378, J22118, J22119, J22120, J22121, L65413, D82441, J72472, J72484, J72486, J72468, G5143A, G6064A, G98466, G98465, G98467, G6065A, G81902, G93114, B3514A, B3515A, B99073, B99074, B99071, B99072, B0206A, B1263A, B0205A, B0164A, B0185A, B71586, B71588, B71587, B39461, B0052A, B0053A, B0039A, B70990, B70989, B70988, B96385, B96384, B98929, B96386, B96388, B96387, B98934, B96389, B96391, B96390, B98935, B98936, B96378, B96380, B3659A, B2519A, B2518A, B2520A, B2522A, B2521A, B98304, B98303, B98305, B2183A, B0977A, B0976A, B0975A, B4950A, B4949A, B0981A, B0980A, B2508A, B0979A, B0978A, B2504A, B2507A, B2503A, B2505A, B3643A, B3520A, B2506A, B93005, B93002, B93004, B93003, B92982, B92990, B92987, B30568, B21379, B21338, B21380, B30570, B21377, B21337, B21378, B30569, B21336, B31166, B59984, B72670, B3909A, B3908A, B3910A, B89412, B89411, B71749, B83437, B71590, B71589, B3257A, B3258A, B86464, B80021, B92997, B92998, B94635, B94632, B94629, B90224, B90223, B90222, B3831A, B95444, B95443, B93558, B53147, B93560, B53146, B93559, B66162, B93562, B97984, B3552A, B3551A, B3550A, B97989, B97988, B97987, B98172, B98171, B96998, B96997, B1264A, B1262A, B0629A, B3645A, B3644A, D21050, D88591, D36980, D73389, A28414, A28415, L57558, A0117A, A0118A, F91152, F91155, J58614, J28380, A88059, A21923, A21924, A21920, A21921, A21922, A21499, A21500, A21497, A21498, A21865, A21866, A21863, A21864, A30398, A30401, A96255, A5452A, A91141, A91140, A96931, A96932, A96933, A96934, A86998, A86999, A87000, A65573, A0619A, A0620A, A0613A, A0609A, A0610A, A0611A, A0617A, A0618A, A5693A, A5695A, A5694A, A5696A, A5685A, A5681A, A5683A, A60450, A98353, A98354, A73016, A73018, A73020, A5688A, A5686A, A5687A, A5689A, A75977, A75978, A75979, A75975, A75976, A38700, A26588, F40187, F86767, F41473, D92587, D0499A, K92687, K89014, K92625, K94002, F89782, F95170, F3668A, F93717, J69941, J84863, D91252, D91251, J60065, L78531, L38382, K90695, K10119, L37759, J79198, J39135, J71251, J92225, J79203, J39138, J71252, J30591, J59553, J82333, J41051, J59555, J92669, J30592, J59563, J59565, J69580, J30593, J92668, J30594, J30595, J30597, J30596, J59552, J30599, J30600, J30601, J30602, J30603, J30604, J89850, J69912, J69913, J92596, J1087A, J91774, J90862, J91775, J90582, J92196, J91602, J92061, J95165, J95167, J95168, J2322A, J86364, J35030, J35028, J94081, J95162, J91606, J5140A, J77983, J89804, J90595, J90596, J91781, J94045, J89815, J89813, J89814, J89812, J88181, J76546, J94031, J94032, J78513, J80840, J80839, J39125, J39124, J28048, J53692, J69587, J77982, J86365, J86366, J70786, J1195A, J89227, J89228, J89226, J94087, J97780, J97781, J95160, J95161, J5141A, J56582, J98537, J98538, J98540, J99288, J89802, J90869, J90868, J99551, J89800, J89801, J91605, J92408, J56580, J56581, J90592, J90590, J90591, J90593, J92095, J91778, J91779, J6079A, J93127, J83873, J90871, J90870, J91777, J86363, J80832, J94083, J94029, J89810, J98542, J90584, J90585, J90864, J92096, J97771, J97772, J90594, J91780, J35017, J35034, J35012, J35013, J35022, J35004, J35033, J35020, J35005, J35006, J35016, J35019, J34999, J35027, J35015, J78484, J80993, J90866, J93081, J97729, J97730, J94913, J94914, J89809, J94030, J93128, J91772, J91773, J89009, J92597, J91402, J88180, J92197, J91776, J90587, J90588, J90586, J76442, J89441, J94639, J89225, J91603, J91604, J91771, J91770, J1088A, J28043, J94037, J80831, J94084, J94658, J94659, J93076, J5142A, J89807, J89808, J90867, J70403, J70407, J70414, J70415, J70418, J70420, J70419, J70416, J88628, J70417, J70421, J70413, J91743, K23504, J96271, J58515, J58516, J29265, J28879, J29266, J29263, J29264, L90293, K80050, K80049, K80054, K80053, K80056, K80055, J65043, J93508, N68027, K39553, A21867, K23493, K52948, K89886, K29164, K59892, K57565, K70481, K70479, K73085, K70480, K76939, K91261, K88876, K52950, K85739, K39098, K39100, K39099, K91258, K73084, K39544, K70135, K65688, G2845A, G2842A, G2833A, G2846A, G2843A, G83881, G2847A, G2844A, G98245, G70875, G70877, G70870, G70876, G98464, G58735, G58737, G97636, G58739, G97629, G58738, G99345, G2143A, G5144A, G27181, G98243, G1198A, G80893, G81661, G93115, G99346, G6063A, G52805, G6066A, G98244, G94282, G81899, G81901, G93117, L87854, L87855, L87845, L87846, L87847, L87849, L87850, L87851, L87852, D76035, D76036, L2549A, K95068, J56586, J93174, J6095A, J89444, J56588, J56589, J56587, J98545, J56585, J83863, J91333, J91336, J91335, J94085, J98551, J94042, J69588, J92406, J91893, J94912, J95159, J89811, J60520, J60519, J60524, J6101A, J91405, J36816, J76633, J76616, J76625, J76613, J94041, J93109, J83832, J98549, J92062, J93105, J89445, J93163, J41142, J83578, J6096A, J96611, J96612, J88550, J96860, J77984, J90863, J93079, D20751, J6102A, D20750, J96616, J53510, J28023, J93123, J83850, J76648, J76649, J76632, F92542, J96615, J93108, J83829, F76914, J88889, J83586, J83592, J93106, J6097A, F3964A, K58852, F93415, F5860A, F0238A, F0237A, J76462, J56584, J92411, J80992, F2085A, F2086A, F2087A, F2083A, F41230, F41471, F40880, F41229, F91452, F89788, J58373, K30925, K30924, A83310, F3555A, A4002A, L91239, K68108, K68109, J39980, J39981, J39982, A68033, A68034, A68035, A68038, A68037, A68039, D99169, D96968, J92224, J34332, J69493, B73329, B3901A, B3900A, B3902A, B3906A, B3905A, B3907A, B3904A, B3903A, B95489, B95494, B95492, B95491, B95433, B95432, B95434, B95425, B95424, B95423, B95426, B21346, B21347, B21340, B21341, B21342, B21344, B21343, B21345, B90215, B4008A, B4011A, B99948, K58342, K58340, G98469, G98463, G6104A, G93116, K89388, K90872, K93485, K81912, K91489, K91238, K89463, K90755, K60533, L60970, K60535, L94637, L89013, K60537, F85716, F85717, F85718, F85719, F89761, B2994A, L38384, F93698, F93699, F93700, B93575, B93577, B94310, B94005, B93580, B90227, B90226, B90228, B3912A, B0726A, B1470A, B1938A, B0630A, B0974A, B3379A, L38383, K58514, L93571, K98980, L93572, F85674, F85675, F4136A, F4137A, F4138A, F4139A, F92565, F92566, F4140A, F4141A, F4142A, F4143A, F86772, F86773, F86774, F86775, F86776, F86784, F86785, F86786, F86787, F3667A, F80417, F80418, F80419, F82743, F82739, F82740, F82741, F86781, F86782, F86783, F86777, F86778, F86779, F86780, F4810A, F4809A, F93443, F95111, F95106, F95108, F95109, F95110, F92543, F92544, F92545, F93421, F96580, F96581, F2323A, F2325A, F2326A, F2327A, J58517, J58518, J83489, J58365, J89816, J76499, J71609, J71608, K97820, K90873, K65386, J90861, K20116, K30739, K58344, K58343, K58349, F76310, F76403, F41315, F89780, F89779, F96247, F96248, F82904, K39901, K39945, K39946, K39948, K39940, K39941, K39943, K39936, K39938, K39947, K39921, K39922, K39917, K39920, K39911, K39913, K39915, K39916, K39905, K39907, K39908, K39909, K39910, K39903, K39899, L76757, K39932, K39933, K39935, K39928, K39929, K39926, K39924, K39925, K39923, K39977, K39949, K39956, K39944, A2555A, A4679A, K96640, K96641, K0060A, L94051, J37429, F83745, A2789A, F41299, J83845, B40092, A96063, A96064, L90547, L90548, L90546, L53546, L53545, K91472, K91473, N95221, K94796, K74653, K79993, K93936, G88139, K5553A, K0199A, K93989, K93991, K93993, K94426, K93990, K96398, K96397, N92651, N95126, N95130, N95128, N95127, N95131, N95129, N96840, N5397A, N5396A, N5395A, N96822, N98112, N98118, N97208, N96517, N96520, N96514, N5238A, N5236A, N5237A, N5881A, N0641A, N0639A, N0640A, N0734A, N0732A, N0733A, N90490, N90491, N96528, N1548A, N91726, N91727, N4970A, N4969A, N3832A, N3836A, N94168, N95895, N95896, N99426, N99431, N99427, N99428, N99429, N1534A, N1539A, N1540A, N1541A, N0886A, N0891A, N5409A, N98682, N98683, N98684, N0896A, N2385A, N2380A, N2387A, N2382A, N98693, N98695, N98700, N98701, N98706, N98707, N0907A, N0912A, N0908A, N0913A, N0925A, N5348A, N5345A, N98676, N98677, N98674, N98681, N98680, N98675, N91725, N91722, N0748A, N3333A, N3334A, N2603A, N2604A, N2605A, N2606A, N1505A, N1503A, N1504A, N1508A, N1506A, N1507A, N1511A, N1509A, N1510A, N5590A, N5589A, N5592A, N5591A, N5594A, N5593A, N5596A, N5595A, N5197A, N5198A, N4631A, N4630A, N1549A, N4693A, N1575A, N1573A, N1574A, N94177, N94179, N94854, N5038A, N5039A, N4605A, N5040A, N5041A, N5043A, N5042A, N4604A, N5174A, N4582A, N4598A, N4575A, N4593A, N4576A, N4599A, N4594A, N4583A, N4574A, N4596A, N4592A, N5175A, N5188A, N4982A, N5101A, N5186A, N4978A, N5187A, N5176A, N4980A, N5032A, N5033A, N5034A, N4602A, N4601A, N5100A, N5035A, N5036A, N4617A, N4616A, N4964A, N4965A, N95885, N95890, N95887, N1724A, N1163A, N99599, N99598, N99600, N99596, N99603, N99601, N99597, N5191A, N5193A, N5189A, N5190A, N5192A, N5194A, N99604, N99613, N99612, N99607, N99606, N99608, N99611, N99610, N99605, N1725A, N89398, N89397, N2536A, N3015A, N4081A, N2537A, N2541A, N2535A, N2538A, N2540A, N4086A, N4341A, N4416A, N4068A, N2544A, N2545A, N2546A, N5094A, N2548A, N4340A, N4342A, N95858, N96084, N95629, N95626, N95632, N95631, N95624, N95625, N95623, N95630, N98198, N98197, N98205, N98204, N98203, N98207, N98206, N98209, N98208, N98202, N98201, N98200, N96663, N96659, N96660, N96664, N97534, N97538, N94890, N96162, N96152, N86314, N94850, N99639, N97570, N94851, N99638, K92685, K3133A, K3134A, K3135A, K3136A, K2095A, K98438, K96232, K98783, K96231, K98785, K98784, K96230, K89123, K89923, F40161, L80699, L80700, G83679, G83681, A65026, D75957, A53633, A68558, A53630, A53635, J73149, J73155, J73150, J73152, K90426, K83510, K81556, K57845, K68988, K89534, K85592, H53709, H53713, H53707, H20003, H20004, H20002, H20005, H20006, H20008, J37423, J37422, D92964, D91007, D90035, D99381, D98853, K96410, D90813, D53685, D1389A, D94613, D94211, D96681, D87159, D92695, D99119, D99123, D90277, D4624A, A4511A, D4058A, D0634A, D0394A, D3441A, D3442A, D99395, D2346A, A87104, A22139, A22144, A22140, A22138, D69288, L90100, L31561, D69271, D69268, D69270, D69269, L84031, L1665A, L0765A, L0759A, L65382, G96299, O56544, O23786, O23787, O23788, O23789, O56542, O56543, J74440, J74439, L70083, J28025, J28026, J70588, L37792, L37793, L28424, L28432, L65381, L74406, L74404, L74405, J85099, K70141, B56310, B55788, L28412, L39263, L72050, J88899, J74441, J74442, L53004, L72048, K99103, F89789, A97733, J4170A, J5660A, J4162A, J98132, J91742, J4411A, J2753A, J98395, J4915A, J4916A, A98725, A4745A, A2422A, A94803, A94802, A0312A, A0243A, A90468, A73124, A2199A, A2200A, A96457, B81387, B81392, J4670A, J93854, J93857, J93856, J89513, A96628, L39546, G94284, G94285, O76781, A3795A, F40185, F40186, F35075, B93183, K86360, K86361, J70590, L84702, B85545, B85546, J92223, K94248, K94247, K92199, D83143, D86483, L80125, L94915, L65379, L65380, L58513, L90552, L84037, L80829, L41061, L90553, K93477, K65362, K65363, L28294, L60543, K94249, K94250, K94295, K29442, K94251, K89879, K92057, K94261, K75625, K75628, K69298, K88247, K37804, K39552, K65371, K65370, K65369, K31238, K69295, K83512, K83513, G37411, G37409, G37410, B3805A, B3806A, B94879, B94878, B94877, B99953, B83273, B83272, B83271, B91191, B91192, B2363A, B60603, B97307, B60601, B60602, B94876, B60604, B99956, B99955, B99954, B60607, B60605, B60608, B0198A, B0196A, B0197A, B60606, B95469, B60788, B60789, B60702, B60701, D75440, D75439, F74366, F74369, F74360, F74363, F74365, F74368, F74359, F74362, F74364, F74358, B24744, B24745, B24743, B73516, D3250A, D88212, D1515A, D0652A, D99538, D3269A, K37964, K78706, K71048, K37967, K71050, K71049, K37972, K37973, K37963, K37965, N88173, J81780, N84179, N84178, N84176, N84175, N69524, O56546, N4914A, G35094, G35105, G35092, G35093, G35091, G35089, G35097, G35099, G35102, G35100, A84091, A84090, A84089, D69278, D69279, A25894, A25890, H86965, H86967, H86966, J72315, J72318, J72316, J39130, A71287, A71119, L84030, J83706, J83708, J83707, J94505, J91199, L78566, K59588, K59590, K59589, K59597, K59598, K59591, K59594, K59593, K59592, K59596, J83844, L76762, D99351, K85448, K89715, A31163, A22057, B81856, B81855, J28014, J53422, K71337, K65367, F97373, F88556, F91153, F4325A, F91154, A93841, F88422, F99628, A91325, A91319, J76544, J93126, J83865, J76589, J93124, J76543, J83854, J93125, J83861, J83596, J93120, J86970, J86975, J60202, N88589, N4889A, N5887A, N4899A, N4894A, N4896A, N4897A, L69910, L93862, L93863, L84199, L84198, L93865, G98237, D21334, A21932, A21930, A21931, A21940, A21938, A21939, L1132A, L1131A, K30436, K88249, K93483, K93484, K93479, K93480, K93481, K93482, K95741, K74171, K90551, K90550, K65364, K65365, K2551A, K69296, K69297, K75624, K89875, K81920, K76938, K93570, K88566, K71344, K5943A, K88348, F41303, F41302, F41257, F41259, F41260, F41261, F57999, F92108, F92109, J39141, F91836, F91839, F35073, A3688A, J1429A, D77471, L86980, L65385, L68425, B60600, B60595, B60594, B91190, B60599, B60598, B60597, B91636, B91635, B91634, B60696, B96338, B96337, B96336, J85461, J91446, A39592, A39593, A39594, A39591, A75662, A75663, A75664, A75661, A90727, A90728, A90729, A39610, A39608, A39616, A39595, A39596, A39600, A39601, A68842, A60687, A60688, A60686, A68843, A68841, A93233, A75071, A75072, A75076, A75075, D92326, D94576, D70961, D99594, D99593, D99590, D99592, D99591, D1379A, D4228A, D1788A, D89866, D99581, D99580, D99582, D99585, D99584, D99583, D99588, D99586, D2348A, A94214, B95264, B92105, J98858, D5873A, K1120A, D3266A, D4497A, D96995, L53890, L37788, L37789, J97014, J52712, J52715, J52713, J52714, J37664, J90138, A21643, D93911, A70066, A70064, A70065, D90280, D5120A, A5600A, A3273A, D5286A, K90810, K96643, K96644, K96646, G95393, A88676, A88683, A88684, A88685, A88686, A99094, A99095, A95572, K94336, A50235, A20016, L20576, L20571, L20581, D89735, J92683, J92684, J92222, J92221, A81007, A80078, F41468, F41469, B20440, B90107, B93894, B93893, B20443, B20445, B20442, B92688, B20455, B20454, B20453, B20456, B74345, B58352, B58351, B74343, B79810, B50483, B50482, B74340, B74342, B50485, B50484, B74341, B20437, B91015, B91016, B20439, B20438, B86243, B87522, B86241, B86240, B69257, B93209, B69260, B69259, B69258, B87034, B87033, B79809, B79808, B90172, B50488, B50487, B50486, B28378, B20446, B20451, B20450, B20449, K60156, K72640, D0500A, D92825, D90103, G72333, A94843, A94844, A89743, A65002, A79103, A79104, A30400, A26355, K37791, K54637, K85996, K86011, L65376, K65368, K37763, K37765, K37766, G86403, L64691, L53006, L57165, K36254, K79562, K58838, K58840, K58797, K58796, K58794, K58795, K88659, K58801, A81184, A81183, A84474, A84497, L74124, K39556, L52900, L52901, L96414, L65384, J64803, L72046, L37790, F40168, J31486, F20087, F40093, B40095, B40096, B40098, J89471, F41301, D0017A, K30926, K95738, K95740, K84600, K58332, L93728, K58334, K58331, L38385, K58338, K58335, L94349, L87579, K2550A, F91151, A92470, A92471, A92472, A92474, A92473, B79340, A53140, A53139, A53135, A53134, A21854, A21853, A84092, A84093, N86920, G72319, G72321, G72332, G72323, G72325, G72330, G72328, G72320, G72322, G72327, G88145, G88147, G92212, G88144, G88146, G92211, K89224, K90972, K0435A, L91911, N87704, A99183, A99185, A73751, A73747, A73750, A60691, A60692, A21479, A21480, A21477, A21478, A0347A, A81167, A81168, A81169, A41181, A41182, A41180, J57009, B94324, J57010, J56590, J52719, J52718, J52720, J58366, J58367, B0035A, B0037A, J76493, J0064A, J2265A, J76491, B3919A, B30571, B30572, B21339, B3917A, B3920A, B2998A, B2995A, B2996A, B2997A, B3921A, B96402, B0973A, B0970A, B0596A, B3518A, B3519A, B0983A, B4514A, B0982A, B96996, B73332, J97525, J5222A, J71606, J89817, J71605, B2118A, B2117A, B2119A, L92692, L92691, L88332, L88293, L76287, L87873, L90545, L91859, L88569, L90543, L97518, L91862, L93139, L90544, L93718, L93720, L90542, L94023, L91858, L93724, L92206, L88565, L0758A, L89019, L53014, L5661A, L89016, L93723, L90540, L92626, L93140, L90099, L89389, L89372, L89373, L93726, L91857, L92207, L89017, L90541, L92627, L97519, L0756A, L93719, L94239, L94240, L92078, L90554, L87583, L88011, L94264, L91311, L88015, L88010, L60879, L87874, L87875, L94238, L91309, L91310, L91308, L3446A, L84032, L87582, L91306, L88009, L90520, L90527, L90529, L89478, L94055, L89872, L88567, L88246, L88562, F76905, F76906, F86814, F86815, F86816, F89755, F3965A, F91450, F87492, F87493, F87499, F87498, F89754, F89749, F89751, F89750, F89752, F89772, F91812, F91820, F91821, F93054, F4250A, F89756, F89748, F89746, F89747, F2133A, F2135A, F2136A, F91796, F91798, B92050, F94829, F94831, F4123A, F4122A, F4121A, F4126A, F4125A, F4124A, F4130A, F4129A, F4128A, F4135A, F4134A, F4132A, F4133A, F4131A, F94828, F94830, F86356, F86358, F86355, F86357, F90566, F90567, F90569, F90570, F90565, F90568, F93046, F95510, F95508, F95509, F4792A, F4791A, F4772A, F4790A, F4774A, F96583, F96582, F89050, F89051, F90604, F90605, F90606, F89047, F89048, F89049, F90607, F90608, F90609, F3488A, F2189A, F2190A, F2191A, F1521A, F2192A, F2193A, F2194A, F2195A, F2196A, F2197A, F2198A, F3666A, F95249, F98642, F95248, F94561, F94555, F94559, F94560, F94553, F94554, F94558, F94552, F94556, F94557, F94550, F94551, F92262, F92261, F92263, F92264, F2000A, F2002A, F2003A, F2004A, F98639, F98640, F98641, F1999A, F2001A, F90021, F92260, F90022, F90020, F90019, F80395, F80408, F80396, F80409, F80397, F80410, F82737, F82738, F80402, F80415, F80403, F80416, F80392, F80405, F80393, F80406, F80394, F80407, F80411, F80412, F80400, F80413, F80404, F92521, F92524, F92527, F92528, F92530, F92533, F92536, F92534, F92537, F92538, F92540, F92539, F92541, F92520, F92523, F92526, F92529, F92532, F92535, F93419, F93420, F93417, F93418, F82733, F88499, F88505, F86788, F86789, F86790, F86791, F91826, F88509, F88508, F88515, F88514, F88516, F4486A, F4487A, F90612, F86807, F86808, F86809, F90610, F86806, F91843, F82726, F82725, F82724, F82732, F82729, F82730, F89753, F4794A, F4793A, F4795A, F4802A, F88033, F4473A, F5970A, F86810, F86811, F86812, F86813, F89777, F82731, F82734, F82735, F82736, F99323, F99322, F85689, F85676, F85679, F85678, F85677, F85680, F93448, F85710, F85711, F85698, F85699, F85705, F85685, F85681, F85683, F85714, F85701, F85702, F85707, F85686, F85682, F85684, K73083, K65343, K65344, K65342, K65345, K65346, K77120, A76815, D0632A, D3252A, D99352, D1516A, D99531, D5418A, L76761, J53678, L0468A, L90340, D70959, D0635A, D69283, D69284, D99396, D2347A, D92589, D4227A, F41228, F85177, F40160, J39990, J39991, J39989, J39988, J39994, J39995, J92598, J39798, J39799, J39800, J96614, J76485, J60623, G83880, G88887, G83882, L92690, L88564, L95292, L96713, L88250, L80203, L89012, A23341, A36939, A23340, A89896, A89897, A89898, A89899, L83702, L91353, F41481, J75936, K96233, K89285, K93995, K58879, K92630, K75629, K31231, K90549, K31232, K31233
4723013113
Podaný
15.12.2023 10:27:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 15.12.2023 Podpis Zuzana Kordošová Horská
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled ZP_CNref formulár.xlsm Iná príloha 15.12.2023 Podpis Zuzana Kordošová Horská
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Postup.docx Iná príloha 15.12.2023 Podpis Zuzana Kordošová Horská
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zdroje udajov.xlsx Iná príloha 15.12.2023 Podpis Zuzana Kordošová Horská
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Katarína Hettychová - Roche Diabetes Care GmbH 
Zaslal: 26.2.2024 14:29:26
Nezohľadňovaný
Vyhlasenie 1/2
Autor: Roland Gedeon - SANTEX S.p.A. 
Zaslal: 14.2.2024 13:24:10
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie 2/2
Príloha: text/dali CNRef.dfm
Autor: Roland Gedeon - SANTEX S.p.A. 
Zaslal: 14.2.2024 13:23:33
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie 1/2
Autor: Mgr. Milan Drnzík - ATTENDS HEALTHCARE AB 
Zaslal: 13.2.2024 22:41:04
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 2/2
Autor: Mgr. Milan Drnzík - ATTENDS HEALTHCARE AB 
Zaslal: 13.2.2024 22:40:16
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 1/2
Autor: Zuzana Hrčková - TONUS ELAST Ltd. 
Zaslal: 13.2.2024 20:28:32
Nezohľadňovaný
vyhlasenie 2/2
Príloha: text/dali CNRef.dfm
Autor: Zuzana Hrčková - TONUS ELAST Ltd. 
Zaslal: 13.2.2024 20:28:06
Nezohľadňovaný
vyhlasenie 1/2
Autor: Mgr. Katarína Hettychová - Unomedical a/s 
Zaslal: 13.2.2024 19:13:28
Nezohľadňovaný
Podavam udaje o cenach 2/2.
Autor: Mgr. Katarína Hettychová - Unomedical a/s 
Zaslal: 13.2.2024 19:11:44
Nezohľadňovaný
Podavam udaje o cenach 1/2.
Autor: Mgr. Katarína Hettychová - HTL-Strefa S.A. 
Zaslal: 13.2.2024 19:10:45
Nezohľadňovaný
Podavam udaje o cenach 2/2.
Autor: Mgr. Katarína Hettychová - HTL-Strefa S.A. 
Zaslal: 13.2.2024 19:09:19
Nezohľadňovaný
Udaje o cenach 1/2.
Autor: Mgr. Katarína Hettychová - Roche Diabetes Care GmbH 
Zaslal: 13.2.2024 19:07:05
Nezohľadňovaný
Podavam udaje o cenach 2/2.
Autor: Mgr. Katarína Hettychová - Roche Diabetes Care GmbH 
Zaslal: 13.2.2024 19:06:24
Nezohľadňovaný
Podavam udaje o cenach 1/2.
Autor: Veronika Hirešová - APR Applied Pharma Research s.a. 
Zaslal: 13.2.2024 16:11:35
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách: Súbor 2/2
Autor: Veronika Hirešová - APR Applied Pharma Research s.a. 
Zaslal: 13.2.2024 16:11:09
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách: Súbor 1/2
Autor: Peter Prívracký - ABENA International A/S 
Zaslal: 13.2.2024 15:18:18
Nezohľadňovaný
Abena údaje o cenách 2/2
Autor: Peter Prívracký - ABENA International A/S 
Zaslal: 13.2.2024 15:17:49
Nezohľadňovaný
Abena údaje o cenách 1/2
Autor: Peter Prívracký - ABENA International A/S 
Zaslal: 13.2.2024 15:17:19
Nezohľadňovaný
Abena vyhlásenie 2/2
Autor: Peter Prívracký - ABENA International A/S 
Zaslal: 13.2.2024 15:16:58
Nezohľadňovaný
Abena vyhlásenie 1/2
Autor: MUDr. Marika Omastová - APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. 
Zaslal: 13.2.2024 14:21:15
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie 2/2
Autor: MUDr. Marika Omastová - APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. 
Zaslal: 13.2.2024 14:20:41
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie 1/2
Autor: Matúš Omasta - Activ Medical Disposable SAS 
Zaslal: 13.2.2024 14:10:30
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 2/2
Autor: Matúš Omasta - Activ Medical Disposable SAS 
Zaslal: 13.2.2024 14:09:03
Nezohľadňovaný
Údaje o cene 1/2
Autor: Eva Rupcová - Bioventus LLC 
Zaslal: 13.2.2024 10:00:01
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie 2/2
Príloha: text/dali CNRef.dfm
Autor: Eva Rupcová - Bioventus LLC 
Zaslal: 13.2.2024 9:59:35
Nezohľadňovaný
Vyhlásenie 1/2