[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13106
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
A8.15.2
A96778, A96457, A0243A, A83234, A97733
4723013106
Právoplatný
13.12.2023 12:40:53

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 13.12.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
application/pdf OOM_podnet_A8.15.2.pdf Oznámenie o začatí konania 13.12.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_konanie_13106.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 8.1.2024 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11978 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Janiga - SeaSpine Orthopedics Corporation 
Zaslal: 5.2.2024 19:03:31
Nezohľadňovaný
SeaSpine Orthopedics Corporation 2/2
Autor: Peter Janiga - SeaSpine Orthopedics Corporation 
Zaslal: 5.2.2024 19:02:49
Nezohľadňovaný
SeaSpine Orthopedics Corporation 1/2