[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13105
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Antar Sp.J. (PharmDr. Tatiana Garella)
J6.2.2.2
J6893A
4723013105
Právoplatný
29.12.2023 9:46:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok AT5... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 18.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
text/dali A1ZPE_J6893A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 18.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf MER - predkladanie ZP J6893... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 18.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf DOC_EU_AT53056_AT53057_AT53... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 18.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o prideleni SUKL... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 18.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Vyobrazenie zdravotníckej p... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 18.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Prehlasenie o obsahu ftalat... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 18.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Navod na pouzitie AT53056_5... Iná príloha 18.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Ceny v EU L6893A.pdf Iná príloha 18.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/pdf Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 19.12.2023 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12040 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky