[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13102
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5
B90209, B30571, B66158, B72665, B60601, B90210, B3917A, B87625, B53318, B60602, B66159, B71592, B59848, B87623, B94324, B30572, B3919A, B71750, B60603, B21339, B2995A, B2996A, B2997A, B96402, B73332, B2117A, B66160, B87605, B89453, B87604, B59849, B53320, B53317, B32773, B28800, B2118A, B83426, B71593, B59850, B73333, B68964, B20439, B2998A, B0970A, B0983A, B4514A, B0982A, B3921A, B3518A, B71597, B59851, B73334, B87627, B28801, B60604, B20440, B20437, B0035A, B96996, B71594, B68965, B0973A, B0596A, B2119A, B91301, B70574, B86243, B71598, B3920A, B73335, B28802, B0037A, B86377, B88897, B90211, B28061, B97307, B66161, B90212, B96403, B0196A, B83427, B53319, B21340, B0197A, B83428, B86460, B21037, B21341, B60605, B59713, B30639, B30640, B86461, B94876, B85742, B21342, B59715, B59716, B92992, B60606, B59714, B21344, B4008A, B20442, B21038, B60690, B60607, B20438, B21345, B85743, B90215, B3519A, B99948, B20443, B91015, B91016, B28059, B73329, B21039, B21343, B60608, B0198A, B92688, B21346, B4011A, B21347, B20445, B73895, B95491, B95492, B95489, B95494, B0052A, B0053A, B21361, B95288, B91191, B91192, B2363A, B53155, B72668, B35719, B35717, B72669, B57987, B57988, B82902, B82903, B98171, B28378, B35286, B91190, B35290, B30568, B98172, B60696, B97984, B20446, B35288, B59699, B95423, B24743, B60597, B60594, B59696, B3550A, B97987, B1262A, B50482, B59701, B59700, B21036, B21035, B21034, B90993, B35289, B98929, B21336, B20449, B21377, B59697, B59698, B96379, B3551A, B97988, B74340, B24744, B24745, B2518A, B1264A, B3901A, B3900A, B3903A, B74341, B96378, B31166, B80021, B3552A, B97989, B60595, B50483, B20450, B28783, B86220, B35292, B35291, B50484, B50486, B83430, B83429, B81150, B70988, B98934, B2519A, B2522A, B2521A, B2504A, B2507A, B2503A, B2505A, B21379, B3805A, B3806A, B60598, B50485, B20451, B60701, B81159, B81158, B96388, B96387, B98935, B59702, B79961, B28785, B81154, B81157, B95424, B96336, B70991, B83432, B83431, B79952, B79951, B79950, B90994, B93182, B85741, B93181, B85740, B92982, B21337, B3905A, B59703, B83435, B83434, B83433, B96015, B96014, B70989, B21338, B90222, B3902A, B3906A, B3904A, B95425, B99954, B74343, B20701, B60702, B60599, B57986, B57985, B73890, B73889, B81155, B95432, B95426, B50487, B96390, B4949A, B70992, B96384, B3643A, B21378, B93558, B73516, B92987, B92998, B94629, B58351, B1263A, B0975A, B0980A, B92997, B83271, B99955, B80014, B70993, B81151, B99074, B99072, B70990, B96391, B2506A, B96337, B93678, B69199, B91303, B28787, B70994, B0205A, B98303, B4950A, B2508A, B21380, B3908A, B66162, B83272, B73891, B3659A, B30569, B53146, B39457, B39459, B39458, B70309, B0185A, B95434, B60600, B74342, B86380, B90997, B90995, B0164A, B96380, B59984, B93098, B93097, B93096, B70995, B0039A, B94632, B53147, B95433, B58352, B50488, B71588, B96338, B79810, B79955, B79954, B90996, B0977A, B0976A, B0981A, B92990, B3831A, B93559, B0629A, B99956, B2520A, B69200, B93679, B2764A, B96735, B86379, B80015, B81152, B70307, B3515A, B96385, B79808, B71586, B95443, B83273, B91636, B91635, B91634, B30570, B93560, B70987, B3514A, B71587, B91302, B91749, B91748, B88896, B88895, B91750, B0979A, B0978A, B3520A, B72670, B90223, B3907A, B69258, B79809, B86378, B81040, B94635, B94877, B89411, B86464, B69257, B69260, B69259, B73894, B73893, B65960, B90224, B95444, B93562, B3257A, B3909A, B3910A, B71749, B74345, B93209, B20703, B20702, B65961, B92064, B70308, B70310, B92065, B99073, B99071, B96389, B98936, B83437, B71590, B71589, B82900, B69201, B89412, B93202, B0206A, B98304, B94878, B81153, B2183A, B93005, B93003, B86241, B86240, B93099, B79958, B79957, B3644A, B3645A, B94879, B90172, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B93002, B69202, B82901, B73892, B93004, B3258A, B98305, B96998, B96997, B87034, B87033, B93637, B93636, B96386, B87522, B99953, B95242, B95243, B95244, B95245, B39461, B59724, B59723, B59722, B59725, B21356, B28792, B30644, B30642, B20453, B85744, B85745, B28794, B30645, B30646, B30647, B20454, B71751, B20455, B20456, B71603, B71602, B71601, B23357, B59717, B21351, B94005, B73340, B21352, B59718, B90226, B60788, B23355, B23358, B93575, B73341, B94310, B59719, B2994A, B3912A, B58717, B23359, B93577, B60789, B93893, B90227, B93183, B21353, B1938A, B0630A, B93580, B85545, B0974A, B3379A, B21041, B41567, B0726A, B93894, B59720, B77597, B41565, B23356, B85546, B95469, B59721, B20711, B90228, B66156, B90107, B1470A
4723013102
Právoplatný
12.12.2023 14:11:13

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 12.12.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
application/pdf OOM_podnet_B_IO.pdf Oznámenie o začatí konania 12.12.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_konanie_13102.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 8.1.2024 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11977 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky