[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13101
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Dominika Kozaitková, MBA)
XD5.4.2
X05615, X05616
4723013101
Právoplatný
11.12.2023 10:24:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 11.12.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
application/pdf OOM_podnet_XD.pdf Iná príloha 11.12.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
application/pdf OOM_KON_13101.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 22.12.2023 Podpis Mgr. Dominika Kozaitková, MBA
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11877 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky