[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13095
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5
B90209, B30571, B66158, B72665, B60601, B90210, B3917A, B87625, B53318, B60602, B66159, B71592, B59848, B87623, B94324, B30572, B3919A, B71750, B60603, B21339, B2995A, B2996A, B2997A, B96402, B73332, B2117A, B66160, B87605, B89453, B87604, B59849, B53320, B53317, B32773, B28800, B2118A, B83426, B71593, B59850, B73333, B68964, B20439, B2998A, B0970A, B0983A, B4514A, B0982A, B3921A, B3518A, B71597, B59851, B73334, B87627, B28801, B60604, B20440, B20437, B0035A, B96996, B71594, B68965, B0973A, B0596A, B2119A, B91301, B70574, B86243, B71598, B3920A, B73335, B28802, B0037A, B86377, B88897, B90211, B28061, B97307, B66161, B90212, B96403, B0196A, B83427, B53319, B21340, B0197A, B83428, B86460, B21037, B21341, B60605, B59713, B30639, B30640, B86461, B94876, B85742, B21342, B59715, B59716, B92992, B60606, B59714, B21344, B4008A, B20442, B21038, B60690, B60607, B20438, B21345, B85743, B90215, B3519A, B99948, B20443, B91015, B91016, B28059, B73329, B21039, B21343, B60608, B0198A, B92688, B21346, B4011A, B21347, B20445, B73895, B95491, B95492, B95489, B95494, B0052A, B0053A, B21361, B95288, B91191, B91192, B2363A, B53155, B72668, B35719, B35717, B72669, B57987, B57988, B82902, B82903, B98171, B28378, B35286, B91190, B35290, B30568, B98172, B60696, B97984, B20446, B35288, B59699, B95423, B24743, B60597, B60594, B59696, B3550A, B97987, B1262A, B50482, B59701, B59700, B21036, B21035, B21034, B90993, B35289, B98929, B21336, B20449, B21377, B59697, B59698, B96379, B3551A, B97988, B74340, B24744, B24745, B2518A, B1264A, B3901A, B3900A, B3903A, B74341, B96378, B31166, B80021, B3552A, B97989, B60595, B50483, B20450, B28783, B86220, B35292, B35291, B50484, B50486, B83430, B83429, B81150, B70988, B98934, B2519A, B2522A, B2521A, B2504A, B2507A, B2503A, B2505A, B21379, B3805A, B3806A, B60598, B50485, B20451, B60701, B81159, B81158, B96388, B96387, B98935, B59702, B79961, B28785, B81154, B81157, B95424, B96336, B70991, B83432, B83431, B79952, B79951, B79950, B90994, B93182, B85741, B93181, B85740, B92982, B21337, B3905A, B59703, B83435, B83434, B83433, B96015, B96014, B70989, B21338, B90222, B3902A, B3906A, B3904A, B95425, B99954, B74343, B20701, B60702, B60599, B57986, B57985, B73890, B73889, B81155, B95432, B95426, B50487, B96390, B4949A, B70992, B96384, B3643A, B21378, B93558, B73516, B92987, B92998, B94629, B58351, B1263A, B0975A, B0980A, B92997, B83271, B99955, B80014, B70993, B81151, B99074, B99072, B70990, B96391, B2506A, B96337, B93678, B69199, B91303, B28787, B70994, B0205A, B98303, B4950A, B2508A, B21380, B3908A, B66162, B83272, B73891, B3659A, B30569, B53146, B39457, B39459, B39458, B70309, B0185A, B95434, B60600, B74342, B86380, B90997, B90995, B0164A, B96380, B59984, B93098, B93097, B93096, B70995, B0039A, B94632, B53147, B95433, B58352, B50488, B71588, B96338, B79810, B79955, B79954, B90996, B0977A, B0976A, B0981A, B92990, B3831A, B93559, B0629A, B99956, B2520A, B69200, B93679, B2764A, B96735, B86379, B80015, B81152, B70307, B3515A, B96385, B79808, B71586, B95443, B83273, B91636, B91635, B91634, B30570, B93560, B70987, B3514A, B71587, B91302, B91749, B91748, B88896, B88895, B91750, B0979A, B0978A, B3520A, B72670, B90223, B3907A, B69258, B79809, B86378, B81040, B94635, B94877, B89411, B86464, B69257, B69260, B69259, B73894, B73893, B65960, B90224, B95444, B93562, B3257A, B3909A, B3910A, B71749, B74345, B93209, B20703, B20702, B65961, B92064, B70308, B70310, B92065, B99073, B99071, B96389, B98936, B83437, B71590, B71589, B82900, B69201, B89412, B93202, B0206A, B98304, B94878, B81153, B2183A, B93005, B93003, B86241, B86240, B93099, B79958, B79957, B3644A, B3645A, B94879, B90172, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B93002, B69202, B82901, B73892, B93004, B3258A, B98305, B96998, B96997, B87034, B87033, B93637, B93636, B96386, B87522, B99953, B95242, B95243, B95244, B95245, B39461, B59724, B59723, B59722, B59725, B21356, B28792, B30644, B30642, B20453, B85744, B85745, B28794, B30645, B30646, B30647, B20454, B71751, B20455, B20456, B71603, B71602, B71601, B23357, B59717, B21351, B94005, B73340, B21352, B59718, B90226, B60788, B23355, B23358, B93575, B73341, B94310, B59719, B2994A, B3912A, B58717, B23359, B93577, B60789, B93893, B90227, B93183, B21353, B1938A, B0630A, B93580, B85545, B0974A, B3379A, B21041, B41567, B0726A, B93894, B59720, B77597, B41565, B23356, B85546, B95469, B59721, B20711, B90228, B66156, B90107, B1470A
4723013095
Právoplatný
8.12.2023 15:51:34

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 8.12.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
application/pdf OOM_podnet_B.pdf Oznámenie o začatí konania 8.12.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_konanie_13095.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 8.1.2024 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11974 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Marika Omastová - APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. 
Zaslal: 15.12.2023 10:34:05
Dobrý deň, v prílohe zasielam stanovisko spoločnosti 44ENTERPRISE s.r.o.
Autor: Ing. Libor Schneider - Paul Hartmann AG 
Zaslal: 15.12.2023 9:21:25
Dobrý deň, v prílohe posielame stanovisko za spoločnosť Hartmann – Rico, spol. s r.o. k oznámeniu o začatí konania vo veci zmeny úhradových limitov pre II. a III. stupeň inkontinencie.
Autor: Radoslav Hnát - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. 
Zaslal: 14.12.2023 16:36:50
Dobrý deň, v prílohe posielam stanovisko vedenia spoločnosti TZMO Slovakia s.r.o. k oznámeniu o začatí konania vo veci zmeny úhradových limitov pre II. a III. stupeň inkontinencie. S pozdravom Radoslav Hnát.
Autor: Dana Ťažká - Essity Hygiene and Health AB 
Zaslal: 14.12.2023 7:17:33
Pripomienka