[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13087
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Sunrise Medical GmbH & Co. KG (Miroslav Zeman)
L2.3
L6802A
4723013087
Podaný
8.2.2024 13:12:45

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_QS5 X.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
text/dali A1ZPE_L6802A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_new_08-2022_QS5 X.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png šukl pridelený kód.PNG Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Poverenie MZSR Sunrise Medi... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf CE vozík QS5 X.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Návod na použitie Quickie Q... Iná príloha 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Výrobný štítok Quickie QS5 ... Iná príloha 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png Cena QS5 X v ČR.PNG Iná príloha 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
image/png Cena QS5 X v Rakúsku.PNG Iná príloha 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Cena QS5 X vo Francúzsku Ob... Iná príloha 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Objednací list QS5 X_Sopur ... Iná príloha 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Linky na verejne dostupné w... Iná príloha 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Úhrada kolku MZSR 1.12.2023... Iná príloha 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Prehlásenie o ftalátoch QS5... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 1.12.2023 Podpis Miroslav Zeman
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_QS5 X opraveny.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 8.2.2024 Podpis Miroslav Zeman
text/dali A1ZPE_L6802A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 8.2.2024 Podpis Miroslav Zeman
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_new_08-2022_QS5 X oprav... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 8.2.2024 Podpis Miroslav Zeman
application/pdf Vyhlásenie výrobcu o cenách... Iná príloha 8.2.2024 Podpis Miroslav Zeman
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13087.pdf 2.2.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 8.2.2024 13:12:18
potvrdenie o úhrade správneho poplatku súbor 2/2
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 8.2.2024 13:11:12
potvrdenie o úhrade správneho poplatku súbor 1/2
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 8.2.2024 13:09:37
Aktuálny český číselník SUKL s uvedením aktuálnej ceny a úhrady vozíka QS5 X v Českej republike platný od 1.2.2024
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 8.2.2024 13:08:18
Francúzska nomenklatúra/ zoznam úhrad ZP vo Francúzsku, strana 1806 "Podpora sa poskytuje ľuďom, ktorí sa venujú príležitostnej alebo pravidelnej fyzickej a/alebo športovej aktivite (aj vo voľnom čase)." je to cena od...558,99 do 100% úhrady pomôcky.
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 8.2.2024 13:06:15
doplnený zoznam linkov na verejne dostupné webové stránky s uvedením cien
Autor: Miroslav Zeman - Sunrise Medical GmbH & Co. KG 
Zaslal: 8.2.2024 13:04:17
doloženie vyhlásenia výrobcu Sunrise Medical GmbH and Co.KG o cene vo Francúzsku a Rakúsku (bez marže a DPH)