[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13086
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Thuasne S.A. (Ing. Soňa Rerková)
K
K65352
4723013086
Rozhodnutý 1.st
30.11.2023 21:39:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.4.2024 69 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 12063. Počet dní do uplynutia lehoty: 5,58
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie_K65352.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 30.11.2023 Podpis Ing. Soňa Rerková
text/dali A2ZNZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 30.11.2023 Podpis Ing. Soňa Rerková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12063 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky