[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13085
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
K9.6.1, K9.6.2, K9.6.3
K81176, K93987, K89792, K70130, K23493, K91789, K70142, K90635
4723013085
Právoplatný
29.11.2023 15:01:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 29.11.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_konanie_13085.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 8.1.2024 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11973 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky