[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13084
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (Ľubomír Šoltés)
K10
K10119
4723013084
Rozhodnutý 1.st
27.11.2023 12:51:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.4.2024 69 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 12050. Počet dní do uplynutia lehoty: 5,58
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_vyradenie.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 27.11.2023 Podpis Ľubomír Šoltés
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 27.11.2023 Podpis Ľubomír Šoltés
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12050 1 R_A3ZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky