[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13082
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Radoslav Cibík)
J1.2
J96271, J58614, J28380
4723013082
Právoplatný
27.11.2023 11:42:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 27.11.2023 Podpis Mgr. Radoslav Cibík
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/pdf OOM_konanie_13082.pdf Odborné odporúčanie pre ministra z KK 8.1.2024 Podpis Vladimír Heriban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11971 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Miroslav Janura - diawin Deutschland GmbH 
Zaslal: 4.12.2023 22:57:53
4. Príloha: CHUP_EN_requirements.docx
Autor: Miroslav Janura - diawin Deutschland GmbH 
Zaslal: 4.12.2023 22:57:02
3. Príloha: EOPYY_EGYKLIOS_8ERAPEYTIKA-YPODHMATA_6.4.2021.pdf
Autor: Miroslav Janura - diawin Deutschland GmbH 
Zaslal: 4.12.2023 22:56:20
2. Príloha: Prior T D, Gardiner A, Thomas A, Maitland P, Footwear requirements of patients with diabetes mellitus, Diab Foot 2000, Vol. 3, No. 1, 24- 28
Príloha: application/pdf df3-1-24-8-1.pdf
Autor: Miroslav Janura - diawin Deutschland GmbH 
Zaslal: 4.12.2023 22:55:16
1. Príloha: Chantelau E., Haage P.: An Audit of Cushioned Diabetic Footwear: Relation to Patient Compliance. Diabetic Medicine, 1994; 11 : 11 4-1 16
Autor: Miroslav Janura - diawin Deutschland GmbH 
Zaslal: 4.12.2023 21:34:16
Vyjadrenie a pripomienky k návrhu.