[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13081
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
MORETTI S.p.A. (Jozef Hankócy)
K6.3, K5.4
K88566, K90550, K90551
4723013081
Rozhodnutý 1.st
26.11.2023 14:26:44

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.4.2024 8 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 12064. Počet dní do uplynutia lehoty: 0,67
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie_MORETTI S.p... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 26.11.2023 Podpis Jozef Hankócy
text/dali A2ZNZP_znizenie_MORETTI S.p... Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 26.11.2023 Podpis Jozef Hankócy
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12064 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky