[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13078
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Vermeiren Polska sp.z.o.o. (Jozef Hankócy)
L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.3, L3.2, L9.2, K6.2
L90540, L89017, L92626, L92627, L90542, L89016, L89019, L90543, L90544, L88494, K92629
4723013078
Rozhodnutý 1.st
25.11.2023 18:27:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.4.2024 69 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 12066. Počet dní do uplynutia lehoty: 5,58
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie_VERMEIREN.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 25.11.2023 Podpis Jozef Hankócy
text/dali A2ZNZP_znizenie_VERMEIREN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 25.11.2023 Podpis Jozef Hankócy
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12066 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky