[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13076
A2ZVSZM - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
DePuy International Ltd. (Jana Haluzová)
XC2.10
P79313, P64927
4723013076
Rozhodnutý 1.st
22.11.2023 11:40:00

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.4.2024 69 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 11986. Počet dní do uplynutia lehoty: 5,59
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVSZM_zvysenie_X00426.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 22.11.2023 Podpis Jana Haluzová
text/dali A2ZVSZM_X00426.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVSZM pre DaLi 22.11.2023 Podpis Jana Haluzová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11986 1 R_A2ZVSZM application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Haluzová - DePuy International Ltd.  
Zaslal: 7.3.2024 14:33:58
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, ku konaniu prikladám potvrdenie o platbe správneho poplatku. Ďakujem, Haluzová