[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13075
A2ZVSZM - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
DePuy France S.A.S. (Jana Haluzová)
XC1.4
P84854, P31833, P74398, P57276
4723013075
Rozhodnutý 1.st
22.11.2023 11:17:33

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.4.2024 70 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 11985. Počet dní do uplynutia lehoty: 5,65
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVSZM_zvysenie_X00305.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov 22.11.2023 Podpis Jana Haluzová
text/dali A2ZVSZM_X00305.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVSZM pre DaLi 22.11.2023 Podpis Jana Haluzová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11985 1 R_A2ZVSZM application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Haluzová - DePuy France S.A.S. 
Zaslal: 7.3.2024 14:32:53
Nezohľadňovaný
Dobrý den, ku konaniu prikladám potvrdenie o platbe správneho poplatku. Ďakujem, Haluzová