[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13069
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Mönlycke HealthCare AB (Dana Ťažká)
A8.6.1.7
A98353
4723013069
Právoplatný
18.3.2024 16:23:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie A98353.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 31.10.2023 Podpis Dana Ťažká
text/dali A2ZVZP_A98353.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 31.10.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Príloha č.1 Inflacia cien v... Iná príloha 31.10.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Príloha č.2 Inflacia cien v... Iná príloha 31.10.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf VEC_odpoveď na výzvu_13069.pdf Iná príloha 18.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Príloha č.1 ZPSCAU_20231001... Iná príloha 18.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Príloha č.2 2023 01 01 Tari... Iná príloha 18.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Príloha č.3 Mepilex Border ... Iná príloha 18.3.2024 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Príloha č.4 Mepilex Border ... Iná príloha 18.3.2024 Podpis Dana Ťažká
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13069.pdf 12.3.2024 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12074 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - Mönlycke HealthCare AB 
Zaslal: 6.11.2023 18:50:58
Úhrada poplatku