[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13065
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Andover Healthcare.Inc, dcérska spoločnosť Milliken Healthcare Products LLC (Eva Rupcová)
G1.2.2
G1941A, G1942A
4723013065
Právoplatný
31.10.2023 17:09:04

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Kópia - A3ZP_vyradenie (002... Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 31.10.2023 Podpis Eva Rupcová
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 31.10.2023 Podpis Eva Rupcová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11970 1 R_A3ZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky