[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13062
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
NuVasive Inc. (Mgr. Michal Rzounek)
XD1.5
P99342
4723013062
Rozhodnutý 1.st
29.11.2023 10:08:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.4.2024 9 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 12019. Počet dní do uplynutia lehoty: 0,74
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_VuePoint_XD1.5.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf MER vyjadrenie_VuePoint_XD1... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf NuVasive Inc. - CE 96026 - ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Manufacturer's Declaration ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf VuePoint - DoC Implants Cla... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf VuePoint - DoC Instruments ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf ŠÚKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Zobrazenie ZP_VuePoint_XD1.... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Vuepoint 9402599-SK_IFU.pdf Iná príloha 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Vuepoint System 9400215998-... Iná príloha 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Úhrada poplatku_VuePoint_XD... Iná príloha 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Referenčná cena ČR.pdf Iná príloha 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
application/pdf Referenčné ceny Belgicko.pdf Iná príloha 29.11.2023 Podpis Mgr. Michal Rzounek
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12019 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky