[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13054
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
BrosMed Medical Co., Ltd. (Dana Ťažká)
XB14.20
P1487A
4723013054
Právoplatný
13.11.2023 18:30:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled P1487A_A1SZME_existujuci ri... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P1487A_Vyhlásenie MER_2.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P1487A_Alveo DoC_18.2.2020.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P1487A_EC Certificate_27.5.... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P1487A_EC Design Certificat... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P1487A_EC Design Certificat... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P1487A_NC EC Design Certifi... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P1487A_POT_Pronavi_E_FQA _C... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P1487A_Detail zdravotníckej... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P1487A_vyobrazenie.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P1487A_vyobrazenie II.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P1487A_Vyhlásenie o ftaláto... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document P1487A_Alveo HP_IFU 28.5.20... Iná príloha 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P1487A_Brosmed Medical_IFU.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf P1487A_BRM -faktúra POT-Alv... Iná príloha 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf VEC_odpoveď na výzvu_13054.pdf Iná príloha 13.11.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled P1487A_A1SZME_existujuci ri... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 13.11.2023 Podpis Dana Ťažká
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 13.11.2023 Podpis Dana Ťažká
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13054.pdf 6.11.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11902 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - BrosMed Medical Co., Ltd. 
Zaslal: 17.10.2023 6:15:04
Nezohľadňovaný
Opravené minidali
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Dana Ťažká - BrosMed Medical Co., Ltd. 
Zaslal: 17.10.2023 6:14:42
Nezohľadňovaný
Opravená žiadosť
Autor: Dana Ťažká - BrosMed Medical Co., Ltd. 
Zaslal: 7.10.2023 7:08:00
potvrdenie o úhrade poplatku