[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13051
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Mönlycke HealthCare AB (Dana Ťažká)
A8.13.1.2
A96933
4723013051
Rozhodnutý 1.st
13.11.2023 17:52:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
23.4.2024 69 Možnosť podať námietky proti rozhodnutiu R 12078. Počet dní do uplynutia lehoty: 5,59
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZVZP_zvysenie A96933.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
text/dali A2ZVZP_A96933.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Príloha č.1 Inflacia cien v... Iná príloha 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Príloha č.2 Inflacia cien v... Iná príloha 29.9.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf VEC_odpoveď na výzvu_13051.pdf Iná príloha 13.11.2023 Podpis Dana Ťažká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Príloha č.1 ZPSCAU_20230901... Iná príloha 13.11.2023 Podpis Dana Ťažká
application/pdf Príloha č.2.pdf Iná príloha 13.11.2023 Podpis Dana Ťažká
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13051.pdf 6.11.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 12078 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dana Ťažká - Mönlycke HealthCare AB 
Zaslal: 7.10.2023 10:41:17
úhrada poplatku
Autor: Dana Ťažká - Mönlycke HealthCare AB 
Zaslal: 7.10.2023 7:36:16
oprava minidali
Príloha: text/dali A2ZVZP_A96933.dfm
Autor: Dana Ťažká - Mönlycke HealthCare AB 
Zaslal: 7.10.2023 7:36:02
oprava žiadosti