[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13037
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
EVER Neuro Pharma GmbH (Mgr. Denisa Miškovičová)
D15.1
D6482A
4723013037
Právoplatný
29.9.2023 15:52:33
20.12.2023 16:26:56
Dôvod späť vzatia Rozhodnutie držiteľa
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok (1).xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 29.9.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok (1).xlsm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 29.9.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok (1).xlsm Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok (1).xlsm Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok (1).xlsm Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok (1).xlsm Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPN_novy riadok (1).xlsm Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Potvrdenie o zaplateni_ID 1... Iná príloha 29.9.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11945 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 24.11.2023 11:17:21
Nezohľadňovaný
Dovoľte nám priložiť úradný preklad faktúry.
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 24.11.2023 11:17:07
Nezohľadňovaný
Dovoľte nám priložiť úradný preklad faktúry.
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 4.10.2023 12:06:35
EU cena
Príloha: application/pdf RG 403902.pdf
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 4.10.2023 12:06:00
EU cena
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 4.10.2023 12:05:37
Návod na použitie
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 4.10.2023 12:04:17
Finálne vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 4.10.2023 12:02:56
Finálne zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 4.10.2023 12:02:43
Finálne zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody
Príloha: image/jpeg 3842490.jpg
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 4.10.2023 12:02:20
Finálne zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 4.10.2023 12:01:46
Finálny doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ŠÚKL kód.docx
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 4.10.2023 12:01:18
Finálny doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike
Príloha: application/pdf ENISO1~1.PDF
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 4.10.2023 12:00:59
Finálny doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike
Príloha: application/pdf EC-CER~1.PDF
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 4.10.2023 12:00:38
Finálny doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike
Príloha: application/pdf DECLAR~1.PDF
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 4.10.2023 12:00:02
Finálny medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 4.10.2023 11:59:24
Finálny šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi
Autor: Mgr. Denisa Miškovičová - EVER Neuro Pharma GmbH 
Zaslal: 4.10.2023 11:58:39
Finálna žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN
Príloha: application/excel A1ZPN_~1.XLS