[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13035
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Oxmed International GmbH (Libor Urban)
F3.3
F6526A
4723013035
Právoplatný
29.9.2023 15:42:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok_F65... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 29.9.2023 Podpis Libor Urban
text/dali A1ZPE_F6526A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf Vyhlásenie MER_F6526A.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf D of C 020 MDR ZenSetiv Adh... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf ŠÚKL kód F6526A.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf Zobrazenie ZP F6526A.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf Manufacturer's Declaration ... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf Ceny v EU_F6526A.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf ZenSetiv-ZSA2011-09.2023-01... Iná príloha 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf Poplatek kat F6526A.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Libor Urban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11916 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky