[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13033
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MOBILEX A/S (Ján Vydarený)
L1.1
L6597A
4723013033
Právoplatný
29.9.2023 14:23:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_L6597A Seal.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
text/dali A1ZPE_L6597A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER - vyjadrenie k predklad... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf CE_Seal_11708.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf Doklad o prideleni SUKL L65... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf Zobrazenie ZP L6597A Seal.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf Vyhlasenie vyrobcu o tom, c... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf Návod L6597A - Vozík mechan... Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf FA Francuzsko Seal.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf FA Spanielsko Seal.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf Potvrdenie o uhrade L6597A.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11927 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ján Vydarený - MOBILEX A/S 
Zaslal: 23.10.2023 13:06:57
Dobrý deň. Prikladáme úradný preklad FA. Ďakujeme
Autor: Ján Vydarený - MOBILEX A/S 
Zaslal: 23.10.2023 13:05:59
Dobrý deň. Prikladáme úradný preklad FA. Ďakujeme
Autor: Ján Vydarený - MOBILEX A/S 
Zaslal: 23.10.2023 12:45:42
Dobrý deň. Prikladáme doplnený návod na použitie. Ďakujeme