[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13029
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Tecres S.p.A (Ivan Dunčko)
XC4.11.2
P0658A, P0660A, P0659A
4723013029
Právoplatný
29.9.2023 14:03:49

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
text/dali A1SZME Tecres.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
image/jpeg Vyhlásenie k MER.jpg Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf CE Certifikát.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf ISO Certifikát.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf vyhlásenie o zhode I.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf vyhlásenie o zhode II.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf vyhlásenie Tecres.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf kódy ŠUKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf obal a štítok CALCEMEX.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf obal a štítok Shakit.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf obal a štítok Xtruder.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
image/jpeg zobrazenie calcemex.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
image/jpeg zobrazenie komplet.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf potvrdenie ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Návod na použitie Calcemex.... Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Návod na použitie Shakit.docx Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Návod na použitie - Xtruder... Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf faktúra preklad.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
image/jpeg Vyhlásenie k ref.cenám.jpg Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13029.pdf 6.11.2023 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11871 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ivan Dunčko - Tecres S.p.A 
Zaslal: 18.10.2023 15:06:35
Šifrovaný výstup zo žiadosti - oprava
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Ivan Dunčko - Tecres S.p.A 
Zaslal: 18.10.2023 15:05:40
Žiadosť o zaradenie - oprava
Autor: Ivan Dunčko - Tecres S.p.A 
Zaslal: 18.10.2023 15:04:59
Vyhlásenie výrobcu - preklad
Autor: Ivan Dunčko - Tecres S.p.A 
Zaslal: 18.10.2023 15:04:13
vyhlásenie výrobcu
Autor: Ivan Dunčko - Tecres S.p.A 
Zaslal: 18.10.2023 14:58:50
potvrdenie o úhrade doplatku
Autor: Ivan Dunčko - Tecres S.p.A 
Zaslal: 29.9.2023 15:05:39
Potvrdenie o úhrade správneho poplatku