[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13026
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH (Ivan Dunčko)
XC4.6.4
P2467A
4723013026
Právoplatný
29.9.2023 13:44:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
text/dali A1SZME - Marquardt.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
image/jpeg Vyhlásenie k MER.jpg Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
image/jpeg Certifikát ISO.jpg Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf EC Certificate (EN)_01-2020... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf Marquardt Instruments, clas... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf Marquardt Instruments, clas... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf Marquardt Trauma Implants (... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf kódy ŠUKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
image/jpeg 13 tubular LCP.jpeg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
image/jpeg cortical screw 3,5mm.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
image/jpeg locking screw 3,5mm.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf potvrdenie ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Návod na použitie - implant... Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf referenčná cena DE.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf referenčná cena IT.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf referenčná cena DE I.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
image/jpeg Vyhlásenie k ref. cenám.jpg Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Návod na použitie - inštrum... Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf faktúra preklad I.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf faktúra preklad II.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
application/pdf faktúra preklad III.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ivan Dunčko
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11900 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie-S04798-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ivan Dunčko - Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH 
Zaslal: 18.10.2023 15:14:45
Šifrovaný výstup k žiadosti - oprava
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Ivan Dunčko - Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH 
Zaslal: 18.10.2023 15:13:58
Žiadosť o zaradenie - oprava
Autor: Ivan Dunčko - Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH 
Zaslal: 18.10.2023 15:12:06
Žiadosť o zaradenie - oprava
Autor: Ivan Dunčko - Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH 
Zaslal: 17.10.2023 14:28:06
referenčná cena - oprava
Autor: Ivan Dunčko - Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH 
Zaslal: 17.10.2023 14:27:33
referenčná cena - oprava
Autor: Ivan Dunčko - Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH 
Zaslal: 17.10.2023 14:26:30
referenčná cena - oprava
Autor: Ivan Dunčko - Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH 
Zaslal: 17.10.2023 14:25:34
Potvrdenie o úhrade doplatku
Autor: Ivan Dunčko - Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH 
Zaslal: 29.9.2023 15:04:29
Potvrdenie o úhrade správneho poplatku