[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13025
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MOBIAK, S.A. (Ján Vydarený)
L8.2
L6588A
4723013025
Právoplatný
29.9.2023 13:41:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_L6588A Pegasus.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
text/dali A1ZPE_L6588A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER - vyjadrenie k predklad... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf conf_patient lifts.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf Doklad o prideleni SUKL L65... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf Zobrazenie ZP L6588A Pegasu... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf Vyhlasenie vyrobcu o tom, c... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf Návod L6588A - Zdvihák elek... Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf FA Nemecko Pegasus.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf FA Slovinsko Pegasus.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
application/pdf Potvrdenie o uhrade L6588A.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Ján Vydarený
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11934 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ján Vydarený - MOBIAK, S.A. 
Zaslal: 23.10.2023 12:56:21
Nezohľadňovaný
Dobrý deň. Prikladáme úradný preklad FA. Ďakujeme
Autor: Ján Vydarený - MOBIAK, S.A. 
Zaslal: 23.10.2023 12:55:42
Nezohľadňovaný
Dobrý deň. Prikladáme úradný preklad FA. Ďakujeme