[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13018
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Oxmed International GmbH (Libor Urban)
F4.1
F93461
4723013018
Právoplatný
29.9.2023 14:01:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Vyhlásenie MER_F93461.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf D of C 014 MDR ZenSetivAcce... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf ŠÚKL kód F93461.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf Manufacturer's Declaration ... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf ZenSetiv-A2018-10.2023-01.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf Ceny v EU_F93461.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf Zobrazenie ZP F93461.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_existujuci riadok_F93... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 29.9.2023 Podpis Libor Urban
text/dali A1ZPE_F93461.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 29.9.2023 Podpis Libor Urban
application/pdf Poplatok kat F93461.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis Libor Urban
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11917 1 R_A1ZPE application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky