[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13009
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
AQUASYSTEM, s.r.o. (Eva Rupcová)
A8.4.1.4
A5156A
4723013009
Právoplatný
28.9.2023 12:07:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 260923_ A3ZP_vyradenie.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 28.9.2023 Podpis Eva Rupcová
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 28.9.2023 Podpis Eva Rupcová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11953 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky