[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13006
A1ZPE - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. (MUDr. Marika Omastová)
B3.2
B95441
4723013006
Podaný
12.11.2023 15:59:33

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_B95441.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 27.9.2023 Podpis MUDr. Marika Omastová
text/dali A1ZPE_B95441.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 27.9.2023 Podpis MUDr. Marika Omastová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_B3.2.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.9.2023 Podpis MUDr. Marika Omastová
application/pdf Declaration of Conformity-A... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.9.2023 Podpis MUDr. Marika Omastová
image/png flexi soft m and L xl.png Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.9.2023 Podpis MUDr. Marika Omastová
image/jpeg Nateen-Flexi-Soft-M18x16x18... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.9.2023 Podpis MUDr. Marika Omastová
application/pdf statement of without Phthal... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.9.2023 Podpis MUDr. Marika Omastová
application/pdf TDS .pdf Iná príloha 27.9.2023 Podpis MUDr. Marika Omastová
application/pdf Export pohybu b95441 (18).pdf Iná príloha 27.9.2023 Podpis MUDr. Marika Omastová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_B95441 (1).xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE 12.11.2023 Podpis MUDr. Marika Omastová
text/dali A1ZPE_B95441 (1).dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi 12.11.2023 Podpis MUDr. Marika Omastová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Návod na použitie.docx Iná príloha 12.11.2023 Podpis MUDr. Marika Omastová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odpoveď na výzvu_B95441.docx Iná príloha 12.11.2023 Podpis MUDr. Marika Omastová
application/pdf statement EN SK.pdf Iná príloha 12.11.2023 Podpis MUDr. Marika Omastová
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13006.pdf 6.11.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Marika Omastová - APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. 
Zaslal: 10.11.2023 8:59:30
Nezohľadňovaný
Prehlásenie výrobcu
Autor: MUDr. Marika Omastová - APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. 
Zaslal: 10.11.2023 8:59:03
Nezohľadňovaný
Návod na použitie
Autor: MUDr. Marika Omastová - APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. 
Zaslal: 10.11.2023 8:58:43
Nezohľadňovaný
Odpoveď na výzvu
Autor: MUDr. Marika Omastová - APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. 
Zaslal: 10.11.2023 8:58:23
Nezohľadňovaný
Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPE pre DaLi
Autor: MUDr. Marika Omastová - APOGEE MEDICAL SUPPLIES ltd. 
Zaslal: 10.11.2023 8:57:59
Nezohľadňovaný
Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPE