[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

13000
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG (Luboš Stollar)
A8.5.1.2
A39592
4723013000
Vyzvaný
27.9.2023 14:52:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A39592_Suprasorb_A_10x10_A2... Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 27.9.2023 Podpis Luboš Stollar
text/dali A2ZVZP_A39592.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 27.9.2023 Podpis Luboš Stollar
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Inflácia cien vstupov_podkl... Iná príloha 27.9.2023 Podpis Luboš Stollar
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_13000.pdf 6.11.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Luboš Stollar - Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG 
Zaslal: 6.11.2023 14:04:01
Vazeny pan Ing. Heriban. V prilohe posielam info o cenach v krajinach EU z ich overitelnych zdrojov. S pozdravom Stollar
Autor: Luboš Stollar - Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG 
Zaslal: 3.10.2023 13:25:28
Prikladam potvrdenie o zaplateni poplatku. Stollar
Príloha: application/pdf 4723013000.pdf