[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12993
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Q´Apel Medical, Inc (Jana Poljak Oslanská)
XB8.0
P6011A
4723012993
Podaný
7.11.2023 13:18:57

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok-Walrus.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 27.9.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
text/dali A1SZMN_Walrus.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 27.9.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf MER_Walrus.pdf Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.9.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf DoC_Walrus.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.9.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf G12 111186 0001_Walrus.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.9.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf G70 111186 0002_Walrus.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.9.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf ŠÚKL kód_Walrus.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.9.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf štítok_Walrus.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.9.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf Ftaláty_Walrus.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.9.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf IFU_Walrus.pdf Iná príloha 27.9.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf cena_Rakúsko.pdf Iná príloha 7.11.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf cena_Nemecko.pdf Iná príloha 7.11.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf A130.2.full.pdf Iná príloha 7.11.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf Cortez.pdf Iná príloha 7.11.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf dossani2021.pdf Iná príloha 7.11.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf Kuhn.pdf Iná príloha 7.11.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
application/pdf nejmoa1706442.pdf Iná príloha 7.11.2023 Podpis Jana Poljak Oslanská
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf výzva_12993.pdf 6.11.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Poljak Oslanská - Q´Apel Medical, Inc 
Zaslal: 12.2.2024 10:32:05
Nezohľadňovaný
štúdia
Autor: Jana Poljak Oslanská - Q´Apel Medical, Inc 
Zaslal: 12.2.2024 10:31:43
Nezohľadňovaný
nové MER
Príloha: application/pdf MER_Walrus.pdf
Autor: Jana Poljak Oslanská - Q´Apel Medical, Inc 
Zaslal: 3.10.2023 9:13:11
potvrdenie o úhrade