[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12969
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. (Ing. Libor Schneider)
A8.5.1.1
A4489A
4723012969
Podaný
27.9.2023 10:57:33

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A4489A Sorbalgon 5x5.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 27.9.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A2ZVZP_A4489A.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 27.9.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Zdroj cien CZ_DE.pdf Iná príloha 27.9.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Inflácia cien vstupov_podkl... Iná príloha 27.9.2023 Podpis Ing. Libor Schneider
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Libor Schneider - Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. 
Zaslal: 4.10.2023 9:26:12
Dopad na VZP_MZSR_Zvysenie cien
Autor: Ing. Libor Schneider - Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. 
Zaslal: 4.10.2023 9:25:50
Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi - oprava
Príloha: text/dali A2ZVZP_A4489A.dfm
Autor: Ing. Libor Schneider - Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. 
Zaslal: 4.10.2023 9:25:29
Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky - oprava
Autor: Ing. Libor Schneider - Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. 
Zaslal: 2.10.2023 10:18:24
Potvrzení platby