[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12963
A2ZNZP - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Alfakjn S.r.l. (Miloš Chudý)
J11.1.2.2
J0751A
4723012963
Právoplatný
27.9.2023 9:35:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2ZNZP_znizenie Joyflex.xlsm Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 27.9.2023 Podpis Miloš Chudý
text/dali A2ZNZP_znizenie Joyflex.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZNZP pre DaLi 27.9.2023 Podpis Miloš Chudý
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11957 1 R_A2ZNZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky