[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12962
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medgal sp.z.o.o. (OLEG KUZLA)
XC1.8
P6573A
4723012962
Podaný
29.9.2023 13:41:15

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok_Me... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
text/dali A1SZME_existujuci riadok_Me... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER podskupina XC1.8.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/pdf 051DEK~1.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/pdf 2DECLA~1.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/pdf 2CERTY~1.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/pdf ŠÚKL kód.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
image/jpeg Acetablularna jamka.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
image/jpeg Driek.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
image/jpeg Driek 2.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
image/jpeg Hlavicka.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
image/jpeg skrutka.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
image/jpeg Vlozka.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/pdf Vyhlasenie o ftalatoch_Medg... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/pdf Prelozena sken_BUL_SZ_faktu... Iná príloha 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/pdf Prelozena sken_POL_SZ_faktu... Iná príloha 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MEDGAL HIP_IFU_07.22_SK.docx Iná príloha 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
application/pdf Potvrdenie o zaplateni.pdf Iná príloha 29.9.2023 Podpis OLEG KUZLA
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: OLEG KUZLA - Medgal sp.z.o.o. 
Zaslal: 14.12.2023 11:16:06
Dobrý deň, dovoľte nám doplniť splnomocnenie k dokladu o doplnenej EU cene.
Autor: OLEG KUZLA - Medgal sp.z.o.o. 
Zaslal: 14.12.2023 11:14:55
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľte nám doplniť úradný preklad dokladu o EU cene.