[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12932
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (Ľubomír Šoltés)
K2.1
K20106
4723012932
Právoplatný
6.9.2023 13:06:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_vyradenie_barla.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 6.9.2023 Podpis Ľubomír Šoltés
text/dali A3ZP.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 6.9.2023 Podpis Ľubomír Šoltés
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11960 1 R_A3ZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky