[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

12926
A3ZP - Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Interton A/S (Rastislav Šramko)
N1.2
N90490, N90491, N88589
4723012926
Právoplatný
25.8.2023 16:43:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A3ZP_Interton.xlsm Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky 25.8.2023 Podpis Rastislav Šramko
text/dali A3ZP_interton.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A3/ZP pre DaLi 25.8.2023 Podpis Rastislav Šramko
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 11962 1 R_A3ZP application/pdf Rozhodnutie-S04780-2024-OKC... 15.1.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky